Questions and answers

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych podwyższenie kapitału przejmowanej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób oceniać czy zapis dotyczący równoważności jest wystarczający?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Z jaką datą nota obciążeniowa powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dochód na organizację stażu lub praktyk korzysta ze zwolnienia strefowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dodatek specjalny dla kierownika OPS został przyznany w sposób prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy gospodarstwo rolne powinno ująć w księgach rachunkowych otrzymaną dopłatę do polisy ubezpieczeniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy możliwe jest przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można odstąpić od badania krwi pracownika pracującego w narażeniu na działanie toluenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek rodzinny oraz dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można zawiesić działalność spółki komandytowo-akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy na działalność gospodarczą można zająć tylko część działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy od 2019 r. na pracownikach ciąży obowiązek podpisywania harmonogramów czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy odpady popiołu o kodzie 20 01 99 należy wliczać podczas obliczania poziomów odzysku, recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy OPS może udzielić na wniosek ARiMR informacji o osobie, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy procedura zmniejszenia liczby łóżek jest powiązana z procedurą ograniczenia działalności szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy świadczenie rodzinne z Niemiec wpływające na zajęty rachunek walutowy podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy transakcja zakupu od kontrahenta zagranicznego może być udokumentowana umową sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy wartość MS Office i dysku zwiększa wartość początkową notebooka i podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydać decyzję w sprawie uznania zasiłku pielęgnacyjnego za świadczenie nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak długo w 2019 r. można stosować kasy fiskalne z papierową kopią paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są zasady odpłatności za leki recepturowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kondrat Mariusz | Nieaktualne

Jaki sposób księgowania składek członkowskich w stowarzyszeniu jest prawidłowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak opodatkować kosmetyki przekazywane pacjentom w ramach wizyty lekarskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usługi najmu lokalu usługowego na rzecz podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wynajem mieszkania spółce dla jej pracowników na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć w kosztach zakup towaru, na który uzyskano rabat?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak ustalić urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak w obecnym stanie prawnym rozliczać transakcje związane z kryptowalutami?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy podatnik otrzymujący rabat pośredni powinien wykazać zmniejszenie VAT naliczonego w związku z otrzymaniem noty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kto powinien prowadzić postępowanie w sprawie istotnego odstąpienia w zakresie długości i szerokości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Nieaktualne

Kto powinien wystawić dokumenty korygujące w przypadku połączenia spółek?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Na jakich zasadach można użytkować maszynę z wbudowaną lampą UV?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów można wymagać złożenia oświadczenia na druku ZP 1?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Od jakiej daty należy naliczać odsetki dotyczące części zwróconej dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Od kiedy należy stosować nowe przepisy w spółkach, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć wydatki na dofinansowanie studiów dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować dodatkowy odpis na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować wniesienie sumy komandytowej przez komandytariusza?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

W jaki sposób wypełnić obowiązek informacyjny wobec uczestników zebrań mieszkańców podpisujących się na liście obecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

W którym momencie powstaje przychód ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Z jaką stawką VAT sprzedać budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 398,57 m kw.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy 12-godzinny dyżur pielęgniarki można podzielić na dwa dyżury?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy coroczna aktualizacja programu komputerowego powinna być rozliczana jednorazowo w koszty danego roku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne