Questions and answers

Czy OPS powinien przyznać świadczenie pielęgnacyjne od miesiąca złożenia wniosku na komisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy organ może odmówić wydania pozwolenia na budowę myjni samochodowej, jeśli obiekt jest zlokalizowany na gazociągu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy organ może przyjąć na zgłoszenie montaż 8 stalowych kominów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy organ powinien od razu wydać sprzeciw w formie decyzji czy najpierw nałożyć obowiązek usunięcia nieprawidłowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy organ właściwy dłużnika powinien zawiadomić PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić pracownikom instrukcje bhp w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić wynagrodzenie pracownika na konto jego brata?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy pracodawca zobowiązany jest do dopłaty za aparat słuchowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownikom szkoły należy wręczyć informację dotyczącą przekazania wynagrodzenia na rachunek bankowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może przekazać urządzenie, które likwiduje na swoim magazynie pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przyjmowanie płatności powyżej 15.000 zł za pomocą terminala nie naruszy przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przy sporządzaniu umowy dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym należy określić 7 godzinny czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy przyznać dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy przyznać ojcu zasiłek rodzinny, gdy zasądzono opiekę naprzemienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy rozbiórka ciepłociągu wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy rozliczając delegacje rozlicza się się też diety za pobyt w Niemczech czy dietę włoską?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy składnica akt zespołu ekonomiczno-administracyjnego oświaty może być urządzona w archiwum gminnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy skoro towar został dostarczony do podatnika w grudniu 2018, to kiedy należy go ująć do celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy spółka może poszczególne czynsze najmu zaliczyć na poczet przyszłej ceny sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy SPZOZ po 1 lipca 2019 r. może prowadzić ogólnodostępną aptekę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy staż zagraniczny należy ująć w sprawozdaniu z zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Czy szkoła musi posiadać dokument "Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych"?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie stanowi tytułu do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wydać decyzję odmowną w sprawie zasiłku stałego i przyznać zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wypłata dywidendy za rzecz spółki matki do Włoch będzie zwolniona do 30 czerwca od podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy wywiezienie materiałów budowlanych do Belgii w celu wykonania tam usługi budowlanej to „nietransakcyjne WDT”?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zbycie wierzytelności wywołuje obowiązek korekty podatku należnego po skorzystaniu z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy z faktury na której brakuje danych adresowych sprzedawcy i numeru NIP nabywcy można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy związki zawodowe składają sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego czy w formie elektronicznej do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Do którego urzędu skarbowego wysłać PIT-11 Ukraińca zatrudnionego na umowę o pracę przez kilka miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Gdzie związek zawodowy pracowników powinien złożyć sprawozdanie finansowe i w jakiej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jakie działania powinien podjąć urząd chcąc uwzględnić wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Fiktus Paweł | Nieaktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać informatyki w liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie pojazdy należy rozumieć pod pojęciem floty pojazdów służbowych jednostki samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Jaki jest prawidłowy sposób korekty deklaracji VAT-7 za poprzednie miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakimi uprawnieniami powinien legitymować się pracownik obsługujący ręczny wózek paletowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy prowadzić listy płac?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak powinna być opodatkowana dostawa gruntu na rzecz skarbu państwa, jeśli podatnik otrzymał odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować gwarancje dotyczące robót drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie towaru z Włoch, który trafia bezpośrednio do Portugalii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć zakup i nieodpłatne przekazanie klietowi vouchera na usługę SPA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zakwalifikować wypadek na parkingu firmy, na którym część miejsc jest dzierżawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zrealizować postanowienie sądu, który wydał orzeczenie w sprawie skierowania osoby do DPS bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy spółka ma obowiązek w księgach rachunkowych wyodrębniać przychody i koszty oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne