Pytania i odpowiedzi

Czy lekarz medycyny pracy może wprowadzić zmiany dotyczące zakresu prac określonego w skierowaniu pracownika na badania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Jak prawidłowo zrealizować zamówienie publiczne dot. zatrudnienia lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Z jakim kodem ubezpieczyć pracownika oddelegowanego do pracy za granicą na podstawie umowy kontraktowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Dla jakich urządzeń i prac należy opracować instrukcje eksploatacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jakie kryteria należy przyjąć dla oceny narażenia pracownika na działanie mikroklimatu gorącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy w celu dokonania oceny stanu zdrowia pacjenta przychodnia może przygotować ankietę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Co jest ważniejsze - zapisy aktu notarialnego czy przepisy prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Jak rozumieć zwrot "nie wcześniej" w kontekście prawa do obniżenia podstawy opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownik ma prawo żądać oryginału zaświadczenia od lekarza specjalisty, które przekazał lekarzowi medycyny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy wymagania dla opakowań zawarte w art. 11 u.g.o.o.o. dotyczą również produktów w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy umowa o zakazie konkurencji jako zobowiązanie poprzedniego pracodawcy przechodzi na nowego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy można wybudować 4 budynki rekreacji indywidualnej na działce o powierzchni 1700 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy numer pacjenta w księdze głównej może zastąpić jego imię i nazwisko na kolejnych stronach dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Czy w części C akt osobowych należy przechowywać informację o zajęciach komorniczych z calego okresu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Co w sytuacji, gdy po WDT okazało się, że spółka będąca nabywcą towaru już nie istnieje?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak przeprowadzić i udokumentować eksploatacyjny przegląd suwnicy kabinowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jakiego rodzaju dokumenty powinny określać, że suwnica spełnia wymagania minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Czy jest wymóg, aby suwnice kabinowe i wózki jezdniowe były wyposażone w gaśnice?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak wykazać zakup towaru w UE, a następnie sprzedaż do krajów spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek przeglądów scen przenośnych montowanych w dowolnych miejscach?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy w świadectwie pracy w należy wpisać informację o zasiłku opiekuńczym z zakresem dat jego pobierania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy kancelaria radców prawnych kierująca masowe pozwy do Elektronicznego Postępowania Upominawczego ma obowiązek wyznaczyć inspektora ochrony danych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Kancelaria Radców Prawnych Lubasz i Wspólnicy | Aktualne

Czy jeśli nie ma w zakładzie pracy regulaminu, to czy pracodawca może wprowadzić zmiany z dnia na dzień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy absolwent zasadniczej szkoły zawodowej może być przyjęty do branżowej szkoły II stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy pracownikowi na stanowisku operatora wózka widłowego należy wydać imienne zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można zmniejszyć nauczycielowi na jego prośbę przydział godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak ustalić kwotę wolną od zajęcia komorniczego z umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy premię efektywnościową powinno zaliczać się przy ustaleniu podstawy ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy świadectwo pracy wydane w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron podlega sprostowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy każda maszyna powinna mieć tzw. tabliczkę znamionową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Majer Roman | Aktualne

Jak należy prawidłowo wypłacić dotację za miesiące wakacyjne w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Od kiedy należy stosować przepisy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa podlega opłacie z tytułu wydania pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka jest definicja ogrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy umowa na zastępstwo ulega przedłużeniu do dnia porodu

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w wewnątrzzakładowych przepisach należy ustalić termin wypłat należności delegacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS ma obowiązek zawiesić postępowanie egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wnioskodawczyni przysługuje świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w obu miejscach zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w szkole, która nie jest głównym zakładem pracy nauczyciela należy wypłacić mu odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można zatrudnić pracownika obsługi w szkole podstawowej na około 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy do grupy roboczej powołać przedstawiciela służby zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy można przekazać pracownikowi pogotowia ratunkowego dowód osobisty mieszkańca domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenia rodzinne, od sierpnia czy od września br.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy jednostka może sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku stwierdzenia braku właściwości w sprawie o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy papiery wartościowe zerokuponowe należy zakwalifikować do inwestycji krótkoterminowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zaliczyć do składu rodziny męża osobie, która pobiera zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu samotnego wychowywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy dochód z tytułu wyrejestrowanej działalności gospodarczej należy uznać za utracony?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie dobry start przysługuje osobie pracującej za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Do kiedy przysługuje Karta Dużej Rodziny dla dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy świadczenie wychowawcze przysługuje matce, która z dzieckiem zamieszkuje w Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie dokumenty powinien złożyć obywatel Słowacji występując o świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy jest obowiązek korekty kursu, gdy został użyty niewłaściwy na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne