Questions and answers

Jak zakwalifikować wypadek na parkingu firmy, na którym część miejsc jest dzierżawiona?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jak zrealizować postanowienie sądu, który wydał orzeczenie w sprawie skierowania osoby do DPS bez jej zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Kiedy spółka ma obowiązek w księgach rachunkowych wyodrębniać przychody i koszty oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Która z połączonych spółek powinna przygotować roczne zeznanie PIT-4R oraz PIT-11 i w jakim terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakim druku należy wystawić uczniowi zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Od jakiej wartości należy rozpocząć amortyzację środków trwałych wniesionych aportem do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Od którego semestru zaczynają obowiązywać zmiany wprowadzone w regulaminie komisji stypendialnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Po jakim kursie powinien być rozliczony zwrot części kwoty za płatność dla kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

W jaki sposób ocenić czy nieobecność pracownika w styczniu jest spowodowana wypadkiem przy pracy czy inną chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jaki sposób pracodawca ma zweryfikować do jakiej należy kategorii ryzyka dla danej grupy działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć stratę z działalności gospodarczej kontynuowanej po zmarłym mężu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób wykonawca powinien przesłać pytania dotyczące SIWZ w postępowaniu z zastosowaniem całkowitej elektronizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy budowa przydomowej oczyszczalni na terenie zalewowym wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy decyzja o warunkach zabudowy z 2012 r. może być podstawą do wydania pozytywnej decyzji aktualnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy do obowiązków pracodawcy należy kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy firma zatrudniająca mniej niż 20 pracowników może dobrowolnie przystąpić do PPE i jakich zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy fizjoterapeuta prowadzący gabinet powinien opłacać ubezpieczenie OC?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy ma miejsce utrata i uzyskanie dochodu z tytułu renty, czy trwa ciągłość uzyskiwania dochodu z tego tytułu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy możliwe jest powołanie przez prezesa zarządu NZOZ na IOD dyrektora tej placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy można wydać dwa pozwolenia na budowę dla jednej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy należy sprostować świadectwo pracy, jeśli stwierdzono odmowę wypłaty zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na zastępstwo należy przygotować informację o okresie przechowywania akt?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy nauczycielowi zawieszonemu w pełnieniu obowiązków należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy odliczyć od dochodu uzyskanego kwotę roczną płaconych alimentów na rzecz dziecka spoza rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy organ może wezwać do uzupełnienia opłaty skarbowej pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy pacjent z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności musi mieć skierowanie do poradni rehabilitacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca bezwzględnie musi realizować zalecenia lekarza medycy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić szkolenia w obcym języku dla polskich pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca może według uznania wskazać Społecznego Inspektora Pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy pracownica obsługi z likwidowanego gimnazjum ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy pracownik musi wiedzieć, że w samochodzie służbowym jest zamontowany monitoring zużycia paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik obsługujący piec piekarniczy, powinien posiadać uprawnienia energetyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi, który przepracował 180 dni w ciągu roku należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przychód z innych źródeł należy wykazać w PIT-11 czy PIT-8C?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy przy zasiłku stałym należy przyznać składkę na ubezpieczenie zdrowotne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy starostwo powinno ustalać kuratora spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy stronie świadczenie pielęgnacyjne przysługuje dopiero z chwilą utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy szkoła powinna udostępnić dane do logowania do platformy e-dziennik dla rodziców dziecka pełnoletniego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy szkoła zmieniająca nazwę może zachować imię patrona?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy usługi tapicerskie można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy wypłacone wynagrodzenie z programu "Za Życiem" podlega wliczeniu do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne