Questions and answers

Czy wstrzymać wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego od maja 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wnioskodawca może złożyć wniosek o zmianę ostatecznej decyzji na podstawie art. 154 par. 1 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak obliczyć dochód do zasiłki rodzinnego i becikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy strażakowi PSP można przyznać bon na zasiedlenie w ramach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy uznać wnioskodawcę za osobę samotnie gospodarującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Na jakiej podstawie można wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy od kandydata do pracy można wymagac podania adresu zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy jednorazową premię świąteczna należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy radny gminny może pełnić funkcję w zarządzie sp. z o.o. utworzonej przez związek międzygminny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób przechowywać dokumentację pracowniczą po ustaniu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy w przypadku kontynuacjizatrudnienia pracownik powinien ponownie wypełniać dokumenty zgromadzone w aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy z osobą na stanowisko opiekuna Klubu Seniora należy zawrzeć kolejną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wypłacić stypendium szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak wykazać podatek z tytułu odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można uwzględnić zaświadczenie lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy powinna nastąpić zmiana decyzji o odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy pracownik ze służby przygotowawczej, który nie zdał egzaminu może być referentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zakup od firmy czeskiej posiadającej polski NIP to WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy wydać postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie wykształcenie powinny posiadać osoby na stanowisku terapeuty zajęciowego/instruktora terapii zajęciowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej prawidłowo należy ująć opłatę CEPIK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

Od kiedy zmienić decyzję o odpłatności za DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Co zapisać w dzienniku elektronicznym w czasie, gdy odbywał się ogólnopolski strajk nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak wyliczyć maksymalną ilość magazynowanych odpadów w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Z jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej należy dokonać wydatku za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Majchrzak Marcin | Nieaktualne

Czy czas strajku należy odliczyć od okresu, za jaki nauczycielowi należy się świadczenie urlopowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy obliczyć urlop dla nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jaką opłatę skarbową należy pobrać - czy jedną, czy razy trzy ze względu na 3 instalacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zgoda na udzielanie świadczeń paliatywnych jest tożsama ze zgodą na pobyt w określonym hospicjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy podlega opłacie wydanie kopii dokumentacji medycznej, jeśli pacjent zwróci się o nią po raz kolejny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy miejsce dla osób niepełnosprawnych wlicza się do miejsc postojowych wymaganych przez mpzp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nauczycielkę wygaszanego gimnazjum dyrektor szkoły może przenieść w stan nieczynny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy przeniesienia nauczyciela wygaszanego gimnazjum może dokonać organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przeniesienia nauczyciela wygaszanego gimnazjum należy dokonać w ostatnim dniu sierpnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy aktualne przepisy prawa przewidują taką formę jak "zawieszenie strajku"?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakis sposób wprowadzić ruchomą organizację czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor działu personalnego, może podpisać samodzielnie dokumenty kadrowo-płacowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy powiat może udzielić sp zoz dotacji na finansowanie zobowiązań z tytułu zakupu aparatury na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Jak należy policzyć dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jakie znaczenie dla możliwości pełnego odliczania VAT ma fakt braku wpisu stosownego kodu PKD do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jaka jest procedura wygaszenia gimnazjum publicznego założonego i prowadzonego przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy budowa słupa o wysokości około 6m z montażem syreny alarmowej wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne