Pytania i odpowiedzi

Czy należy poinformować stronę, że informacja o przyznaniu prawa do ŚW została wydana przez niewłaściwy organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Od kiedy można amortyzować poszczególne środki trwałe składające się na centrum logistyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wnioskodawcy przysługuje świadczenie dobry start i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy można zmienić ostateczną decyzję ustanawiającą strefę ochrony bezpośredniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jak ustalić wartość samochodu wprowadzanego do firmy małżonka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy nie ma obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Szula Łukasz | Nieaktualne

Jak poprawnie zaksięgować fakturę za naprawę samochodu płaconą bezpośrednio przez ubezpieczyciela do warsztatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Co stanowi koszt i w jakiej części w leasingu operacyjnym samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy może stanowić koszt odpis aktualizujący należność?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakich przypadkach odpis aktualizujący należność może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wydanie gazetki promocyjnej przez sieć handlową spółka produkcyjna może zaliczyć w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zakupiony grunt można przyjąć do ewidencji środków trwałych na podstawie dokumentu OT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy po skończonym urlopie dla poratowania zdrowia należy się nauczycielowi urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować konstrukcję złożoną z boksów do środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wyliczyć ilość dni urlopu uzupełniającego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy spowodowany chorobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy po nabyciu w drodze spadku samochodu może nastąpić jego sprzedaż bez konieczności zapłaty podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć i jak amortyzować wannę ogrodową dla gości hotelowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy zarejestrowanie i prowadzenie działalności gospodarczej za granicą pozbawia prawa do tzw. „ulgi na start”?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy na wysokość kapitału początkowego wpływa fakt pracy w szczególnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyrównać kwotę dotacji dla publicznej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy przepisy tzw. „ustawy pekaesowej” zmieniają przepisy p.z.p. dotyczące trybów udzielania zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy organizacja związkowa, która nie wypełnia swoich obowiązków, ulega rozwiązaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy funkcjonariusz PSP ma obowiązek ujawnienia w oświadczeniu majątkowym przychodów z tytułu 500+ i 300 na dobry star?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Jak OPS powinien ustalić odpłatność dzieci za pobyt matki w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje pracownikowi bez względu na obywatelstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Kiedy wygasa prawo do świadczeń opieki zdrowotnej członka rodziny, który zakończył naukę w szkole średniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy możliwe jest wystawienia przez aptekę faktury na gabinet weterynaryjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Kogo dotyczy obowiązek badania jakości ciepłej wody w zakresie obecności pałeczek Legionelli?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy usługi pomiaru jakości sieci radiowej mogą być opodatkowane ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy obowiązują przepisy określające organizację społecznego przeglądu warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można w sprawozdaniu wpisać w rubryce dot. sposobu zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych "zbieranie"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak należy zakwalifikować stageboxa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy osoba fizyczna, która nie złożyła informacji dot. podatku od nieruchomości zapłaci odsetki za zwłokę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy konieczne jest zgłaszanie inspektora nadzoru inwestorskiego do PINB?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zakładowi grozi kara za stosowanie środka biobójczego bez pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy "zakaz" lub "wykluczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych" w mpzp jest zgodny z planem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy należy zawrzeć porozumienie zmieniające z pracownikiem, który ma być przeniesiony do innej pracy na 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wczasy pod gruszą należy wliczyć do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Kto zatrudnia nowego dyrektora przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy możliwe jest przesunięcie terminu zapłaty ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Kiedy spółka z o.o. może nie sporządzać dokumentacji transferowej za 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Szula Łukasz | Nieaktualne

Czy opłatę za udostępnienie danych policji o użytkowniku przez leasingodawcę można zaliczyć 100% w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy można dokonać jednorazowej amortyzacji zakupionego samochodu z adnotacją VAT-1?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy ująć w bilansie nakłady na oprogramowanie do wizualizacji procesu produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak rozliczać samochody po 1 stycznia 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy można sprzedać wycofany z działalności samochód i jak postąpić z niezamortyzowaną częścią?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne