Questions and answers

Czy traktować wniosek o zmianę opracowania planu miejscowego jako uwagę do wyłożonego projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy należy dokonać wpisu podczas przekazania brykietu do odlewni?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik, który prowadzi firmę budowlaną od 2 czerwca 2021 r. powinien nabyć kasę przed 1 lipca?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu należy zewidencjonować w PKPiR gotówkę pobraną z maszyny vendingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak udokumentować w PKPiR gotówkę pobraną z maszyny vendingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy upoważnienie do dokonywania kontrasygnaty wygasa w przypadku odwołania skarbnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Kosicki Tomasz | Aktualne

Kiedy polski sprzedawca powinien wykazać dostawę eksportową na warunkach DAP w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować grunt zakupiony przez spółkę pod inwestycję?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy incydentalna pożyczka dla spółki córki podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy podatnik może rozpoznać wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób należy wykazać zbiorcze zestawienie paragonów autostradowych w pliku JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jakim procesom odzysku lub unieszkodliwienia można poddać odpady o kodzie 07 01 04*?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy można zmienić technologię wykonywania robót budowlanych w zamówieniu w trybie podstawowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Z jaką datą rejestrować pisma, które wpływają drogą elektroniczną po godzinach pracy urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Karciarz Mateusz | Aktualne

Czy spółka może korzystać z unijnej procedury OSS mimo, że dokonuje w Niemczech dostaw krajowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zleceniobiorca może przesyłać rachunki mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy istnieje możliwość sporządzenia planu miejscowego dla obszaru kilkunastu działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy urządzenia i systemy do sterowania ruchem kolejowym są wyłączone z przepisów u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jakich pozycjach w bilansie z wykonania budżetu należałoby wykazać salda konta 260?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy opinia w sprawie strategii rozwoju gminy powinna być wydawana w formie postanowienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy można podjąć zawieszone z urzędu postępowanie, jeśli zwróci się o to strona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy stworzenie leśnej ścieżki zdrowia wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Jak spółka powinna wykazać VAT od kwoty reprezentującej usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak często należy kontrolować stan techniczny przenośnego sprzętu elektrycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka wartość powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej w przypadku gdy klient korzysta z kuponu Groupon?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy dochody uzyskane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wpływają na polską stawkę podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lipca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Co oznacza pojęcie "kopii" w rozumieniu Prawa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy zasadne jest systemowe odpisanie zadłużenia dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może zwołać nadzwyczajną radę pedagogiczną w czasie wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym w szkole policealnej, w której kształcą się dorośli, tworzy się samorząd uczniowski?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy rodzic może żądać zwrotu pieniędzy, które wpłacił na radę rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Z jakiego wymiaru pensum należy nauczycielowi języka niemieckiego wyliczyć godziny zajęć rewalidacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wykonanie kanalizacji teletechnicznej wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód z wynagrodzenia za pracę w związku ze zmianą art. 8 ust. 3 pkt 1 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nr polisy ubezpieczeniowej jest daną osobową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Kto wydaje pozwolenia na przeprowadzenie badawczych odłowów na jeziorze?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lipca 2021 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne