Questions and answers

Jakie przepisy sanitarne musi spełniać gabinet fizjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie przeszkolenie musi przejść pielęgniarka podająca kontrast przy badaniu TK za pomocą strzykawki automatycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się przy ustaleniu ekwiwalentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie zagadnienia powinno zawierać posiedzenie podsumowujące rady pedagogicznej po I półroczu roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakim wymogom powinien odpowiadać fotel ginekologiczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi, który od 1 września przeszedł ze szkoły do przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy liczyć stan zatrudnienia dla celów PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak należy oznakować miejsce wykorzystania substancji niebezpiecznej w zakładzie produkcyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jak należy rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak naliczać podatek u źródła od należności licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak opodatkować wypłatę środków pieniężnych ze spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak potraktować wydatki na usunięcie kolizji sieci PGE poniesione przez spółkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać zlecenie z cudzoziemcem w przypadku przekroczenia 183 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wyliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który przepracował 7 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak zadekretować refundację wynagrodzenia za miesiąc grudzień, której faktyczny wpływ nastąpił w styczniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak zakończyć postępowanie, gdy jeden z dwóch inwestorów chce przeniesienia pozwolenia na budowę tylko na niego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Kto powinien podpisać dokument wydawany w SOR w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Kto stwierdza posiadanie stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa dyrektor szkoły czy organ prowadzący?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto w przypadku śmierci strony ustala spadkobierców (starosta czy inwestor)?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Na jakich kontach i w jaki sposób księgować wynagrodzenie pracowników produkcyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy ewidencjonować dotację na finansowanie działalności operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

W jaki sposób pracownicy powinni potwierdzić zapoznanie się z regulaminem podróży służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo poinformować pracownika o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

W której grupie powinna być raportowana lampa o wymiarze 120 cm, jeżeli złożona w opakowaniu ma mniej niż 50 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu ująć fakturę korektę za październik 2018 otrzymaną w styczniu 2019?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Z jakich źródeł powinny być sfinansowanie odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 stycznia 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co zrobić z otrzymanym zwolnieniem chorobowym od pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy budowa tężni solankowej podlega zgłoszeniu czy pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy cały koszt zakupu bonów zaliczyć do podatkowych KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy członek PKZP może zadeklarować że wkład członkowski chce przekazać po swojej śmierci wskazanej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy dłużnik ma bezwzględny obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy do pozwolenia na budowę należy obligatoryjnie dołączyć pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Stachowska Marta | Nieaktualne

Czy do wyliczenia emisji można przyjąć jako wskaźniki wyniki badań na stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy drogi wewnętrzne stanowiące własność gminy są objęte zwolnieniem z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina powinna ujmować sprzedane stare metalowe kontenery na odpady na złom w sprawozdaniu rocznym z odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy i na jakiej podstawie starosta powinien uchylić decyzję po wznowieniu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy istnieje obowiązek aktualizacyjny formy płacenia zaliczki w CEiDG?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy każdy podmiot powinien posiadać procedurę związaną z pseudonimizacją i szyfrowaniem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy kierownik OPS może wystąpić do prokuratury o zamianę "służebności mieszkalnej" na rentę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy komornik może zwolnić środki z wynagrodzenia za pracę w przypadku zajęcia konta z tytułu alimentów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy można dokonać zajęcia komorniczego diety za podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy można zwolnić pracownika w okresie ochronnym jeżeli korzysta z rocznego świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy nauczycielowi, który przepracował w szkole 4 miesiące przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się urlop uzupełniający za niewykorzystany urlop podczas ferii zimowych w 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu od 1 września do 21 czerwca należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne