Questions and answers

Czy montaż tunelu wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub złożenia zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę na spółkę jawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy można zrezygnować z wystawiania kart urlopowych jeżeli przyjęto i zatwierdzono plan urlopów na cały rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy na likwidację urządzeń melioracyjnych wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy od wypłaconego przez spadkobierców wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop należy naliczać składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnik może zmienić zapisy umowy leasingu z leasingodawcą po upływie 3 miesięcy od zawarcia umowy cesji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy postępowanie w sprawie nasadzeń zastępczych powinno zostać umorzone w związku ze śmiercią prezesa spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Czy powstałą nadwyżkę kwoty za DPS pomniejszyć od każdego dziecka w tej samej wysokości, tj. 1/3 nadwyżki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy wobec osób wyrażających poparcie dla kandydata na sołtysa gmina ma obowiązek spełnić obowiązek informacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Do kiedy można będzie korzystać z kasy rejestrującej z elektronicznym zapisem kopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaka jest procedura skreślenia z listy wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaką fakturę należy potraktować jako import spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak potraktować transakcje na platformie sprzedażowej do Wielkiej Brytanii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

W jaki sposób opodatkować transakcję przeniesienia własności matrycy bez fizycznego przemieszczenia towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy czas pandemii pozwala na wstrzymanie konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy obecnie można kierować pracowników do odbycia szkolenia w zewnętrznej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Nieaktualne

Czy pracodawca ma jakieś obowiązki w związku ze wprowadzeniem do stosowania płynu do dezynfekcji rąk?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Kuźmicka Agnieszka | Aktualne

Czy pracodawca powinien uznać wszystkie prace spawaczy za szczególnie niebezpieczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w pandemii można organizować szkolenia związane z udzielaniem pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Czy wykonanie zawodu perfuzjonisty jest równoznaczne z przerwą w wykonywaniu zawodu pielęgniarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jak poprawnie wypełnić formularz IWA?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracy stanowisk zrobotyzowanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy wypłacić dotację dla specjalnej przyszpitalnej niepublicznej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2021 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co powinien zrobić zamawiający, jeżeli w postępowaniu krajowym wykonawca złożył niepodpisaną ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Co zrobić jeżeli gmina nie opracowała planu za rok 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy dyrektor może kontynuować staż na nauczyciela kontraktowego w nowym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy jedno pomieszczenie może być współdzielone przez serwis techniczny i serwis sprzątający?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Kościuk Agata | Aktualne

Czy każda strona skopiowanej teczki powinna być opatrzona podpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy konieczne jest zawiadomienie PSP oraz sanepidu przed zgłoszeniem - złożeniem do PINB wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Czy matka dziecka, którego nie wychowuje z jego rodzicem powinna mieć zasądzone alimenty na to dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy można zmienić decyzję w części dotyczącej okresu potwierdzenia ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nadbudowa dachu na budynku wymaga sporządzenia projektu zagospodarowania terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na wprowadzenie ruchomej organizacji pracy pracodawca musi uzyskać zgodę przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy nieodpłatne uzyskanie pożyczki generuje przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy organ prowadzący może zatrudnić dyrektora szkoły na pół etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy osoba poniżej 26 roku życia może od podatku zwolnić zarówno dochody krajowe jak i zagraniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik przedkładając wypowiedzenie musi otrzymać również swoją kopię dokumentu z podpisem pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik wracając na swoje stare stanowisko pracy powinien mieć przeprowadzone ponowne szkolenie stanowiskowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne