Questions and answers

Czy organ może w drodze postanowienia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w zaświadczeniu o samodzielności lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy petentka jest uprawniona do zasiłku macierzyńskiego z ZUS, czy do świadczenia rodzicielskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pokryte materiałami niepalnymi meble mogą stać na drogach ewakuacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracodawca może zapłacić wynagrodzenie, jakie przysługiwałoby pracownikom za nadgodziny w normalny dzień pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy producent etykiet powinien mieć wpis do BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy przedstawiony zapis w regulaminie pracy dotyczący monitoringu stacji roboczych jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Borysewicz Anna | Aktualne

Czy ratownik medyczny może uczestniczyć w przeznaczonym dla pielęgniarek kursie wykonywania badań spirometrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Czy refektura kosztów od kontrahenta Malezji za koszt usług kurierskich to import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wydanie decyzji określającej zobowiązanie podatkowe zawiesza bieg terminu przedawnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wydatki ponoszone na rzecz klienta kancelarii stanowią koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zapis "za zgodność z oryginałem" dotyczy kopii mapy geodezyjnej czy projektu zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Mackiewicz Marta | Nieaktualne

Czy zawód stolarz uprawnia do przejścia na wcześniejszą emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy zespół szkolno-przedszkolny musi mieć nadany KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy zmiana warunków wynagradzania wymaga zastosowania wypowiedzenia zmieniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Do kiedy pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna do wypowiedzenia stosunku pracy w przypadku likwidacji stanowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kamińska Agata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy przekształceniu budynku użytkowego na budynek mieszkalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty i gdzie należy przedłożyć celem założenia papugarni?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Jakie dokumenty z zakresu ochrony danych osobowych powinien posiadać Zarząd Dróg Powiatowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Line Lawyer | Aktualne

Jakie regulacje należy zastosować przy pozyskiwaniu komórek macierzystych z krwi obwodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Jaki kurs zastosować przy WNT, jeśli towar z Chin trafił do Polski z odprawą celną w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak na kontach zakładu budżetowego zrobić korektę faktury spornej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia nierezydenta za usługi tłumaczenia tekstów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo podzielić środki dla ratowników medycznych, jeśli w podmiocie leczniczym nie działa związek zawodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję leasingu zwrotnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak wykazać zakup e-booka od podatnika VAT UE z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować odsetki przy cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy odliczyć podatek z faktury dotyczącej leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy podmioty są podmiotami powiązanymi i stanowią grupę kapitałową ?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powinna być rozliczona usługa kurierska, która została refakturowana na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy wydatek związany z wykupem maszyny z leasingu finansowego może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kogo należy wykazać w rejestrze VAT i JPK w przypadku importu towarów z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto powinien sprawić pogrzeb mieszkańcowi domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kto ustala poziom maksymalnego wynagradzania zasadniczego dla pracowników pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy uznać zasiłek pielęgnacyjny za nienależnie pobrany?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne