Pytania i odpowiedzi

Jak księgować koszty zakupu materiałów dotyczacych produkcji wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy rozliczyć środki na kształcenie specjalne w niepublicznym technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy udokumentować w arkuszu ocen skreślenie z listy uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce z pensum łączonym w kilku szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak obliczyć dochód do pomocy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinna rozliczyć wynagrodzenie spółka jako płatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo przenieść pracownika obsługi szkoły z likwidowanego gimnazjum do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć dostawę i otrzymaną zaliczkę w związku z dostawą, która ulegnie opóźnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić status spółki po połączeniu dwóch podmiotów spełniających definicję średniego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak wykazać skutki zmian polityki rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu rocznym nadpłatę po korekcie faktury za ogrzewanie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy można z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę i w jaki sposób traktować jego nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać VAT z duplikatu faktury otrzymanego później niż wpływ korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych pracownika w służbie cywilnej: dyrektor generalny czy organ administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pełnienie jakich funkcji w spółce polskiej przez obcokrajowca stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej formie można zmienić pracownikowi warunki umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać aktualizacji kwoty dotacji na zawody w szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób rozlicza się inwentaryzację stanów ilościowych w jednostce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy budowa murowanego komina wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy diety wypłacone kamerzystom należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dla zleceniobiorców oraz członków zarządu powstaje przychód do opodatkowania PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy dojazd z domu do pracy i z pracy do domu jest czynnością służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy doprowadzić do wszczęcia egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do zgłoszenia choroby zakaźnej do sanepidu należy załączyć wyniki badań?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy jednostka budżetowa może rozbudować system alarmowy i jak go powinna zaklasyfikować?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Czy koszty materiałów skradzionych zostawić w kosztach budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy krajowa spółka, jako płatnik zastosuje zwolnienie od podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wystawiać dla dostawców towarów faktury, których przedmiotem będzie "premia pieniężna"?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy można zaksięgować w pozostałe przychody kwotę należnego podatku VAT z 2012 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można zgłosić wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielając całe zamierzenie inwestycyjne na dwa etapy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy na podstawie informacji wynikających z wywiadu można przyznać prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na podstawie pism z ZUS Łódź o okresach ubezpieczeniowych, można wspomniane okresy zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy organ może wydać decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy oznacza to, że na chwilę obecną nie ma obowiązku spełnienia warunku A0<=A0Max?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy pod uwagę powinny być brane wartości podatkowe czy bilansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy powinniśmy wystąpić do urzędu Marszałkowskiego o uznanie trocin za produkt uboczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca może sfinansować stypendium za dobre wyniki w nauce?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik posiadający orzeczenie ZUS o trwałej niezdolności do pracy może podjąć pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek stały i celowy w przypadku pobytu strony w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne