Pytania i odpowiedzi

Czy budynek rekreacji indywidualnej jest tożsamy z zabudową jednorodzinną?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Co zrobić w przypadku osoby zmarłej w postępowaniu o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Czy rodzic, z którym dziecko nie mieszka może wnioskować o świadczenie wychowawcze i dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż towarów przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy powiat może sfinansować budowę zbiornika rekreacyjno-retencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Grecki Wojciech | Aktualne

W jaki sposób traktować aport projektu, po przyjęciu środka trwałego do używania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy korekta faktur zagranicznych wpływa na obowiązek w zakresie pobranego wcześniej podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy mąż może sprzedać w ramach działalności grunt należący do niego i żony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy menedżerowi przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 września 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy OPS powinien wezwać wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, jeśli córka uczęszcza do szkoły policealnej dla dorosłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy należy wydać kolejną decyzję ustalającą termin zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wnioskodawcy obywatelstwa mołdawskiego należy się świadczenie wychowawcze oraz dobry start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy należy wydać decyzję uchylającą prawo do świadczenia Dobry Start?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy córce należy się świadczenie pielęgnacyjne na ojca?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy Karta Dużej Rodziny przysługuje mężowi wnioskodawczyni, mimo nie jest on ojcem dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy możliwe jest zorganizowanie nad pomieszczeniem spawalni innych pomieszczeń pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Który OPS jest właściwym w sprawie zasiłku rodzinnego ze względu na właściwość miejscową?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy można wypłacić świadczenie 500+ każdemu z rodziców, jeśli opieka będzie wykonywana naprzemiennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Kto jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone przy pracy przez kierowcę wózka jezdniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można prosić pacjenta o informację o złożeniu deklaracji do lekarza w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kiedy należy powołać komisję przetargową, przed czy po wszczęciu postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy niepełnosprawność pacjenta wpływa na uprawnienia w zakresie dostępności transportu sanitarnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 września 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy wniosek o świadczenie dobry start dla pełnoletniego wychowanka powinna złożyć osoba prowadząca rodzinny dom dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy pełnoletni syn powinien sam na siebie złożyć wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy są podstawy prawne do odebrania kobiecie świadczenia pielęgnacyjnego, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy przerwy dla kierowców muszą być udzielane jako dwie niezależne przerwy, w różnym czasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy dodatek stażowy jest wliczany do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych i wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 września 2019 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy należy zawrzeć aneks do umowy na zastępstwo, określający nowy czas, na jaki zawarta została umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ nadzoru budowlanego powinien zająć się nielegalną i niewłaściwą rozbiórką azbestu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy dyrektor może zatrudnić na podstawie mianowania nauczyciela, który realizuje pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar pensum powinien mieć nauczyciel, który nie realizuje w oddziale przedszkolnym pełnego wymiaru godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła, wydając e-legitymację ponosi koszty jej wydania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinna wyglądać procedura przyznania posiłku uczniowi na wniosek dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy na zbycie autobusu stanowiącego własność gminy potrzebna jest zgoda rady gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy występuje przesłanka do zwrotu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy decyzja środowiskowa z 2011 r. jest ważna i można wydać pozwolenie na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy z nauczycielem kontraktowym dyrektor szkoły może zawrzeć umowę na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ, jeśli dostarczony projekt budowlany jest nieaktualny na 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy nauczyciel może wcześniej wrócić do pracy z uzupełniającego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak zakwalifikować obiekt w formie namiotu z przeznaczeniem na funkcję gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy pracownikowi w okresie ochronnym dyrektor szkoły może zabrać dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób powinna przebiegać współpraca dyrektora szkoły z rodzicami uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zmiana budynku mieszkalnego jednorodzinnego na mieszkalny wielorodzinny stanowi zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy ze stołówki szkolnej mogą korzystać nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne