Questions and answers

Czy korygując VAT należny w związku z odwrotnym opodatkowaniem, podatnik może rozliczyć również VAT naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można wygasić decyzję wyłączającą grunt z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy należy potrącać składki na PPK pracownikom od nagród?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy należy udzielić zasiłku stałego i objąć ubezpieczeniem zdrowotnym przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy należy wliczać do dochodu rodziny w sprawie zasiłku rodzinnego zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy na zgłoszenie można wybudować garaż z poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 35 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podmiot organizujący szkolenia i kursy w zakresie ratownictwa wodnego powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy postawienie na działce budowlanej ziemianki wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy prostowniki z USA mogą być używane w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Majer Roman | Aktualne

Czy przebudowa boiska wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Mądry Martyna | Aktualne

Czy starosta powinien odmówić wydania decyzji o wyłączeniu z produkcji rolniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy urząd może odmówić przyjęcia wniosku o pozwolenie na budowę z powodu potencjalnych braków formalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy urząd pracy może udostępnić dziennikarzowi dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy usługa projektowania mebli, który podatnik handluje, stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wójt powinien udostępnić dane osobowe stron postępowania na żądanie konserwatora zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wydatki na cele mieszkaniowe muszą pochodzi wprost ze sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonawca może wpłacić wadium gotówką w kasie banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy wykonawca może złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postaci wiadomości e-mail?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Bereszko Wojciech | Aktualne

Czy za odpis można uznać kserokopię dokumentu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jaka powinna być zachowana odległość miejsc gdzie stawiane są auta na sprzedaż w komisie od okien sąsiada?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie dokumenty wykonawca powinien składać wraz z ofertą ?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Jak interpretować obowiązek oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynów do papierosów elektronicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaki rodzaj umowy zawrzeć z kapelanem w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

Jak poprawnie wyliczyć trzynastką za okres przebywania na urlopie bezpłatnym do podstawy chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku środków trwałych zakupionych z pożyczki udzielonej przez firmę leasingową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wygląda procedura uzyskania przedłużenia ważności decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W jakim zakresie zamawiający jest zobowiązany uaktualniać plan postępowań o udzielenie zamówień?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

W którym momencie rozliczyć w kosztach dopłatę PCC, która powstała w związku z kontrolą ceny zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym podmiocie lekarzowi rezydentowi należy się dodatek covidowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 kwietnia 2021 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Co powinno wykazywać w CIT-8 koło gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co to jest miejsce publiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Oziemska Sara | Aktualne

Co zrobić z rozbitą świetlówką - odpad komunalny zmieszany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy do wydania decyzji kierującej do DPS potrzeba jest wyraźna i jednoznaczna zgoda strony?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 kwietnia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne