Questions and answers

Czy opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem wyłącza opodatkowanie działalności kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy osoba wykonująca przeglądy instalacji elektrycznych może być opodatkowana ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy po okresie świadczenia rehabilitacyjnego nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownikowi obsługi zatrudnionemu od grudnia do października przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownik powinien wykorzystać urlop z tytułu nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy regulamin pracy szkoły podstawowej musi zostać przedłożony organowi prowadzącemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rozbiórka stacji paliwowej oraz LPG wymaga decyzji środowiskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy stypendium sportowe podlega zajęciu komorniczemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Hopcia Patryk | Aktualne

Czy szkolenie SEP finansowane przez pracodawcę stanowi dochód pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy urządzenia związane są z technologią stacji paliw należą do kompetencji nadzoru budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy w bilansie nawozowym uwzględnia się azot pochodzący wyłącznie z nawozów naturalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy wobec uczennicy, która ma 50 godzin nieusprawiedliwionych należy wszcząć egzekucję obowiązku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z konta firmowego spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. było konieczne prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w szkole podstawowej obowiązuje monitorowanie podstawy programowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wymiar udzielonego pracownikowi czasu wolnego pozostaje taki sam bez względu na termin jego wykorzystania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy w związku z tym, że faktura została opłacona po złożeniu VAT-26 podatnik ma prawo do odliczenia VAT w 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zmiana lokalizacji studni wierconej jest zmianą istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jaką formę opodatkowania powinien wybrać architekt, który chce rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży mieszkania wraz z trwałą zabudową (sprzętami AGD)?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia wynagrodzenia za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie obowiązki spoczywają na likwidowanej spółdzielni w stosunku do Krajowej Rady Spółdzielczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jakie skutki ma niezastosowanie procedury uproszczonej pomimo jej zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaki jest okres przechowywania poleceń księgowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki zakres prac można uznać za remont nie zwiększający wartości budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć transakcję zakupu towaru od kontrahenta z Pakistanu i dostawę z Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo zakwalifikować przedsięwzięcie polegające na budowie obory o obsadzie 80 DJP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Jak przeprowadzić wywiad alimentacyjny z córką mieszkającą za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć dostawę w zgłoszeniu INTRASTAT, jeśli dostawca wystawił fakturę z dwoma różnymi numerami NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć otrzymaną zaliczkę na świadczenie usług poza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć w VAT wspólny zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak spółka która księguje wyłącznie na kontach zespołu 4 powinna ująć roczny kurs językowy dla pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak udokumentować przeniesienie kosztów ubezpieczenia OC z tytułu umowy na świadczenie usług montażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ująć w PKPiR zakup gotowej strony internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wprowadzić na listę zawodów deficytowych eksperyment pedagogiczny - Technik Jeździectwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak wykazywać w bilansie zobowiązania i należności wobec spółek powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Kiedy należy opodatkować przychód wspólnika z tytułu uzyskanych odsetek od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy pracownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 stycznia 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne