Questions and answers

Czy odpady o kodzie 20 01 08 odbierane ze stołówki szpitalnej są odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy odpady złomu i metali kolorowych są odpadami palnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy odpłatny udział pracowników w turnieju sportowym stanowi zamówienie publiczne w rozumieniu p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Banasik Paweł | Aktualne

Czy opisany sposób dokumentowania realizacji zajęć jest zgodny z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy organ wydając pozwolenie na rozbiórkę powinien zmienić podstawę prawną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy osoba przebywająca na świadczeniu rehabilitacyjnym może pobierać świadczenie rodzicielskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić niższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych niż ustawowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przebudowa zakrystii w kościele wymaga sporządzenia projektu przez projektanta z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy sekretarz gminy oraz skarbnik gminy powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy spółka powinna opodatkować wydanie odpadów powstałych z materiałów od kontrahenta niemieckiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy sp zoz musi udzielić Okręgowej Izbie Lekarskiej informacji o formie zatrudnienia lekarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy starosta może wydać decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu dla placu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy szkolenie dot. instrukcji bezpieczeństwa pożarowego może odbyć się w formie e-lerningu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna może mieć obwód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy transakcja przeniesienia prawa własności nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uczniowie mają prawo do poprawy każdej oceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy w szkole podstawowej ogólnodostępnej można utworzyć oddział sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy wymagania co do treści dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej są takie same jak dla wersji papierowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania w sprawie nienależnego pobrania świadczeń z FA?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy złożenie wniosku ze spec ustawy mieszkaniowej o wydanie uchwały rady gminy wymaga uiszczenia opłaty skarbowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy z przedstawicielem handlowym można zawrzeć umowę na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Do jakiego kodu odpadu należy zakwalifikować odpady w postaci choinek ze sklepu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Do kiedy należy przyznać zasiłek pielęgnacyjny rodzicowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna uchwalenia statutu ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką kontrolę maszyn należy przeprowadzić, aby mieć pewność, że spełniają wymagania minimalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak dzielić koszty za wodę i ścieki na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakie dokumenty powinien skompletować powiat w celu umieszczenia dziecka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie przepisy obowiązują przy likwidacji młodzieżowego domu kultury i połączenia go z inną placówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie są podstawy prawne do włączenia do działającej już bursy szkolnej drugiej bursy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie zapisy należy wprowadzić do SIWZ lub umowy w związku z e-fakturowaniem od 18.04.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jaki jest termin na dokonanie zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznego liceum ogólnokształcącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak interpretować pojęcie "emeryci i renciści - byli pracownicy"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki urlop przysługuje w przypadku przysposobienia dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy rozliczyć czas pracowników przeznaczony na szkolenie z pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy pracownika zatrudnionego w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak powinna brzmieć treść klauzuli informacyjnej przekazywanej przez agencję pracy cudzoziemcom, które agencja planuje zatrudnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć dochód rodziny uprawniający do pobierania 500+ i zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić część C informacji IFT-1/IFT-1R?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak prawidłowo zorganizować pracę warsztatu w wyremontowanej hali?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak zaksięgować duplikat faktury za usługę kosztową oraz kompensatę do niej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zakwalifikować wypadek, który miał miejsce w zakładzie przed godziną rozpoczęcia pracy przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak zdefiniować przetwórstwo sposobem przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Kiedy należy utworzyć odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto i w jakim zakresie informuje pracownika o okresach przechowywania dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kto ma zabezpieczyć psa, którego właściciel trafia do więzienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki, której księgowość jest prowadzona w biurze rachunkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne