Questions and answers

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za czas dodatkowej pracy przy egzaminach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób nastąpi podział zysku jeśli poziom udziałów zmienił się w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za który miesiąc doliczyć dochód z tytułu z renty do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód, za grudzień czy styczeń 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Z jakim kodem ubezpieczenia należny pokazać wypłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dane osobowe osoby, która wniosła skargę do urzędu gminy mogą zostać upublicznione?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do zakupu komputerów przez komitet rodzicielski działający przy szkole można zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwość wycofania decyzji, która została złożona omyłkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy mają zastosowanie przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy metodę split payment stosuje się tylko wtedy, gdy na koncie VAT są środki pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nauczyciel z obniżonym pensum ze względu na niepełnosprawność może realizować doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy opłata za dzierżawę gruntu rolnego podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy opłatę za dzierżawę gruntu rolnego należy wykazać w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy pełnoletnia może samodzielnie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy prywatne nieruchomości mogą stanowić towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy określają zalecane wyposażenie punktów pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy przysługuje zasiłek stały za grudzień 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy rada gminy powinna podjąć uchwałę określającą rekrutacje do każdej szkoły ponadpodstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy rolnik, który ma na polu 3 topole o obwodzie pnia 150 cm może je wyciąć bez zezwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy spółka może korzystać ze zwolnienia z CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy spółka powinna od wypłaconego wynagrodzenia udziałowcowi pobrać podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy tabela równoważności może być załącznikiem do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., SASIN ALEKSANDRA | Nieaktualne

Czy usługa agencji reklamowej nabywana przez spółkę X podlega podatkowi u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy ustalając sytuację socjalną można brać pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie wypłacane przez pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość nieodliczonego VAT powiększa wartość ceny netto?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy w czasie ferii zimowych uczniowie mogą mieć dodatkowe zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy wody opadowe i roztopowe z miejsc postojowych dla samochodów osobowych można odprowadzić bezpośrednio do gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy w ramach budżetu obywatelskiego możliwe jest wydzielenie puli środków na projekty osiedlowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zajęcia pozalekcyjne z godzin dyrektorskich mogą wchodzić w obowiązkowe pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zakup licencji jest wyłączony z limitu kosztów na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 2?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zapis "za zgodność z oryginałem" dotyczy kopii mapy geodezyjnej czy projektu zagospodarowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Słomka Kinga | Nieaktualne

Czy zgłoszenia wymaga remont budynku handlowo-usługowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy z prawno-budżetowego punktu widzenia można uznać że lokata powstała z zaległych składek na ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Jaką ewidencję powinno prowadzić koło gospodyń wiejskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak fakt wystawienia faktury na żądanie wpływa na korektę zapisów w rejestrach VAT i JPK_VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jakie czynniki środowiska pracy należy zamieścić w skierowaniu na badania profilaktyczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jakiej treści powinno być pismo przekazane nauczycielowi w związku z podwyżką minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne