Questions and answers

Czy spółka świadcząca usługi spedycyjne może zakupić i odsprzedać kontener bez zmiany PKD?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jakie kryteria oceny udatności należy przyjąć dla uprawy założonej w 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

W jaki miesiącu powinna zostać wypłacona premia za dany miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy pracownikowi młodocianemu za 2019 i 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy można rozliczać przejazdy pracowników na podstawie miesięcznego zestawienia przejazdów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinny wyglądać prawidłowe księgowania w OPS zwrotów nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 czerwca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może skrócić lekcje w związku z panującym upałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą zasiłek okresowy jeżeli osoba bezdomna nie odebrała zasiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy służba bhp może realizować zadania kontrolne w stosunku do osób zatrudnionych w charakterze podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy OPS może odmówić schronienia dla bezdomnego w schronisku z którym nie ma podpisanej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy należy sumować wartości zamówienia na „zwykły” sprzęt komputerowy i specjalistyczne tablety używane w ambulansach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Na czyje konto starostwo posiadające filie wydziału w kilku gminach powinno wpłacać opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy można wypowiedzieć umową o pracę z uwagi na niezdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dyrektorowi, z którym organ prowadzący rozwiązuje stosunek pracy przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy koszty zmienne wykazać osobno od usługi kompleksowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo od marca do czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć organ prowadzący ze sztandarem likwidowanego gimnazjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy strona skarżąca musi wyrazić zgodę na uchylenie lub wygaszenie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy można wydłużyć etap edukacyjny dla ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy wpisujemy na świadectwie klasy ósmej przedmioty Wychowanie do Życia w Rodzinie i doradztwo zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wymiana rozdzielni elektrycznej w użytkowanym budynku stanowi robotę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Jaki wzór świadectwa ukończenia szkoły podstawowej obowiązywał w roku szkolnym 1991/1992?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy za okres urlopu wychowawczego nauczycielka nabędzie prawo do zaległego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może zawrzeć nową umowę z pracownikiem zatrudnionym na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uczeń, któremu został wydłużony etap edukacyjny w klasie III szkoły podstawowej otrzymuje świadectwo szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim terminie dyrektor, któremu kończy się kadencja w czerwcu powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł nauczać zawodu mechanik pojazdów samochodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne