Pytania i odpowiedzi

Czy na poddruku wydaje się wszystkie duplikaty świadectw ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy pracodawca kształcący młodocianego pracownika w zawodzie kucharz może otrzymać dofinansowanie kosztów kształcenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak rozliczać diety pracownika oraz przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Ile wynosi minimalna stawka dodatku za wychowawstwo w oddziale przedszkolnym od 1 września 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy jednostka samorządu terytorialnego sprawdza prawdziwość danych przekazywanych w nowym SIO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy dopuszczalne jest postawienie komory magazynowej w pomieszczeniu socjalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy właściciel gabinetu lekarskiego może sam sporządzić jego dokumentację projektową podlegającą zgłoszeniu PIS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

W jaki sposób wyliczyć dotację dla przedszkoli niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy osoba fizyczna może regulować zobowiązania gotówką, jeśli nie prowadzi działalności w tym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje ryczałt na zakup opału?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy komunikacja między pracodawcą a służbą bhp może odbywać się przez pośrednika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć czas pracy radcy prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy po 182 dniach zwolnienia lekarskiego rozwiązuje się z nauczycielem mianowanym stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak wykazać zaliczkę przy sprzedaży w procedurze VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać w kosztach nabycie udziału w garażu oraz częściach wspólnych w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Gdzie w bilansie powinny zostać wykazane zaliczki na poczet wykonania usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak powinniśmy księgować koszty ogrzewania, energii, monitoringu i czynszu za teren, na którym stoi hala magazynowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Od kiedy nauczycielowi jest należny dodatek funkcyjny z tytułu nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody zrzucać do rowu jednym kolektorem z wodami deszczowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy prawidłowe jest zlecenie nadgodzin pracownikowi dwa razy w tej samej dobie pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak udokumentować usługę wykonania przesłony na terytorium Polski na rzecz kontrahenta z Czech?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy bank powinien rozpoznać przychód z tytułu uzyskanej nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy każdy pracownik powinien mieć oddzielną teczkę na swoje akta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy rozliczenie rabatu w formie nagrody implikuje negatywne skutki podatkowe w CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy to przedsiębiorstwo powinno posiadać pozwolenie wodnoprawne wynikające z art. 34 pkt 3 i art. 389 pkt 2 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy żona może wynająć mężowi lokal na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy świadczenia pracownicze, które wchodzą w skład masy spadkowej podlegają wykazaniu w PIT-11?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miało przekazanie budynków służących w działalności przez małżonków na cele osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki przyjąć prewspółczynnik VAT w nowo powstałej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy podatnik, który zawiesił działalność może skorygować fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy wydatki na uczestnictwo lekarza w konferencji spółka może uznać za koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien zająć się nielegalną hodowlą gołębi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy odpis aktualizacyjny może być zrobiony w roku bieżącym 2019 czy należy dokonać korekty wyniku lat ubiegłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy do nagrody jubileuszowej wliczamy średnią za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak opodatkować usługę hodowli cebul kwiatowych na rzecz kontrahenta z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wydatki związane z pozyskaniem udziałowca można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki okres oczekiwania obowiązuje młodocianego w przypadku wynagrodzenia chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy na przekazanie dokumentacji pacjenta staroście potrzebna jest osobna zgoda tego pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy należy prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców pojazdów powyżej 3,5 tony?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy koszty transportu surowca można zaliczyć do bezpośrednich kosztów wytworzenia wyrobu gotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zaksięgować w spółce komandytowej nieodpłatne nabycie udziałów w spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy po urodzeniu dziecka, które nastąpi po ustaniu zatrudnienia, pracownicy nadal będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

W jakim trybie należy rozpatrywać wniosek o udzielenie ulgi w zakresie opłaty adiacenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Czy pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę przysługuje dodatkowo odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak zaewidencjonować sprzedaż materiałów pozostałych po wykonaniu usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 września 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne