Questions and answers

Czy w przypadku umów zlecenia konieczne jest wystawianie rachunków?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wspólnota powinna wykazywać stratę za 2018 rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w trakcie zwolnienia lekarskiego pracodawca jest uprawniony do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy w uproszczonym planie urządzenia lasów prywatnych oczka wodne o powierzchni poniżej 1 ha powinny być wyłączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy wydać postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego na podstawie art. 145, 147 i 149 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez inny organ?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy wystawianie faktury o treści "usługi zgodnie z umową" można uznać za prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zapłacone przez dostawcę cło stanowi dla spółki przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zwrócić się z zapytaniem do wojewody o koordynację?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Do którego okresu należy przyporządkować koszty poniesione w z związku z odbywaną podróżą służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ewidencjonować świadczenie usług na rzecz salonu kosmetycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie cechy musi spełniać zdarzenie, aby zostało uznane za wypadek zbiorowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć Zespół Interdyscyplinarny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie konsekwencje może ponieść gmina, która nie realizuje obowiązku zapewnienia mieszkań chronionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie konsekwencje wiążą się z obiorem maszyny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel j. angielskiego w oddziale dwujęzycznym w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak interpretować art. 454 ust. 6 pr.wod.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na koniec okresu sprawozdawczego zaksięgować odsetki od kredytu na kontach organu i jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak należy zaklasyfikować środek trwały w postaci instalacji elektrycznej do maszyn?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak naliczyć odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Jak obliczyć dochód strony kierowanej do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak opodatkować usługę odwiertu świadczoną na rzecz podatnika zajmującego się wydawaniem opinii geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak postąpić gdy część dotacji przeznaczonej na prowadzenie żłobka została zajęta przez komornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak prawidłowo naliczyć urlop wypoczynkowy pracownikowi, z którym w trakcie roku zawarto kolejną umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak ująć w PKPiR tak udokumentowaną sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kiedy konieczny jest odpis aktualizujący na całą odroczoną w czasie wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy możliwe jest wydzielenie działki budowlanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Kiedy spółka powinna zaksięgować korekty VAT w stosunku do przeterminowanych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kto powinien zawierać z nauczycielami-emerytami umowy dotyczące użytkowania osobistego działek?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy należy przyznać świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

W jakim terminie organ rozpatruje złożony wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za czas dodatkowej pracy przy egzaminach zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

W jaki sposób nastąpi podział zysku jeśli poziom udziałów zmienił się w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za który miesiąc doliczyć dochód z tytułu z renty do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Za który miesiąc należy doliczyć dochód, za grudzień czy styczeń 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Z jakim kodem ubezpieczenia należny pokazać wypłacone odsetki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy dane osobowe osoby, która wniosła skargę do urzędu gminy mogą zostać upublicznione?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy do zakupu komputerów przez komitet rodzicielski działający przy szkole można zastosować stawkę 0% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy jest możliwość wycofania decyzji, która została złożona omyłkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy mają zastosowanie przepisy o utracie i uzyskaniu dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy metodę split payment stosuje się tylko wtedy, gdy na koncie VAT są środki pieniężne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne