Questions and answers

Czy należy przyznać bonus 5% wysokości odszkodowania 2 żyjącym współwłaścicielem nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy uznać, że zmiana dochodu nie przekroczyła 10% kryterium dochodowego i nie zmieniać decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy wliczyć dochód z gospodarstwa w sprawie skierowania do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy zastosować mechanizm utraty i uzyskania dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy należy zawiesić postępowanie o przyznanie zasiłku rodzinnego na dziecko, do czasu rozstrzygnięcia koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy nastąpiła utrata dochodu w myśl ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy na usunięcie krzewów rosnących w pasie drogowym gminnej drogi publicznej jest wymagane zezwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy przy zbieraniu odpadów budowlanych musi być prowadzony monitoring?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy rozwiązanie stosunku pracy było skuteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy silos na kiszonkę wchodzący w skład elektrociepłowni na biogaz można zlokalizować w odległości mniejszej niż 12 m od lasu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy spółka akcyjna powinna odprowadzić PCC od nabycia wkładów w spółce akcyjnej spółce jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy świadczenie rodzicielskie przysługuje w pełnej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy udzielenie pożyczki przez spółkę z o.o. swojemu udziałowcowi, którym jest inna spółka z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy wnioski o przyznanie świadczeń pozostawić bez rozpatrzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy wykonawca am prawo do zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wydłużenia terminu realizacji umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Eger Katarzyna | Aktualne

Czy wystąpić do ZUS z pismem o zwrot kwoty odpowiadającej wysokości wypłaconego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zainstalowanie pieca co w piwnicy stanowi samowolę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy zaksięgować fakturę bilansowo do kosztów jeżeli kwestionujemy koszty wykonawstwa zastępczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zamknięte składowisko odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej podlega pod sprawozdanie PRTR?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy zgłoszenie działu specjalnego do US stanowi podjęcie pracy zarobkowej bądź działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jakie działania powinien podjąć OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie jest PKWiU oraz stawka VAT dla mrożonej jarzębiny, bzu czarnego oraz aronii?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka matematyki i chemii w szkole podstawowej i liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinna posiadać nauczycielka ucząca języka niemieckiego w szkole podstawowej i liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie postępowanie należy przeprowadzić dla zrealizowania żądania zwrotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak księgować koszty zakupu materiałów dotyczacych produkcji wyrobów gotowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak należy rozliczyć środki na kształcenie specjalne w niepublicznym technikum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak należy udokumentować w arkuszu ocen skreślenie z listy uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy wypłacić nagrodę jubileuszową nauczycielce z pensum łączonym w kilku szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak obliczyć dochód do pomocy finansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak powinna rozliczyć wynagrodzenie spółka jako płatnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo przenieść pracownika obsługi szkoły z likwidowanego gimnazjum do szkoły podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć dostawę i otrzymaną zaliczkę w związku z dostawą, która ulegnie opóźnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszty prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak ustalić status spółki po połączeniu dwóch podmiotów spełniających definicję średniego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak wykazać skutki zmian polityki rachunkowości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Jurczyga Maciej | Aktualne

Jak wykazać w sprawozdaniu rocznym nadpłatę po korekcie faktury za ogrzewanie szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy można z pracownikiem rozwiązać umowę o pracę i w jaki sposób traktować jego nieobecność?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kiedy spółka powinna wykazać VAT z duplikatu faktury otrzymanego później niż wpływ korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Kto jest administratorem danych osobowych pracownika w służbie cywilnej: dyrektor generalny czy organ administracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pełnienie jakich funkcji w spółce polskiej przez obcokrajowca stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

W jakiej formie można zmienić pracownikowi warunki umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać aktualizacji kwoty dotacji na zawody w szkole policealnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne