Questions and answers

Czy są podstawy do ograniczenia, odmowy lub przyznania pomocy w formie niefinansowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Czy sekretarz szkoły może podpisywać zawiadomienia o przekazaniu ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy uchylić decyzję przyznającą pomoc w formie zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy wartość masek antysmogowych dla dzieci pracowników należy doliczyć do dochodów pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wiata przystankowa wymaga zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-Z należy wykazać zobowiązania jednostki z tytułu leasingu operacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gąsiorek Krystyna | Nieaktualne

Czy wydać dziennik budowy na budowę budynku gospodarczego, objętego zgłoszeniem, przyjętym bez sprzeciwu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy zawierając umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych należy mieć podpisaną umowę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kacper Lepiocha EDU ODO Agencja Rozwoju Dydaktycznego | Aktualne

Do której doby pracowniczej powinien być zaliczony czas pracy rozpoczęty w niedzielę o 22:00?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Ile trwa rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego realizowana w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Urbaniak Monika | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż smoczków?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie czynności i dokumenty są niezbędne do założenia przez gminę przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Jakie czynności powinien podjąć OPS wobec dłużnika alimentacyjnego będącego obywatelem Włoch?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dane powinien zawierać formularz sprawozdania z badania laboratoryjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Jakie okresy należy wliczyć do okresu zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie pensum przypisane jest do zajęć kształcenia zawodowego, które nauczyciel technikum prowadzi w systemie modułowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaki zakup może być uznany za drobne wyposażenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy liczyć termin na dokonanie analizy pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 216 p.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Florkiewicz Ewa | Aktualne

Jak powinien być opłacany podatek dochodowy przez takiego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak prawidłowo ująć w księgach kontrakt w związku z dostawami konstrukcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak refakturować usługi telekomunikacyjne na pracownika (jak ująć datę sprzedaży i datę wystawienia faktury)?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczać holenderski zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w hurtowni alkoholu księgować podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować dotację z NFOŚiGW?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Majchrzak Aneta | Nieaktualne

Który organ powinien ustalić nienależnie pobrane świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W którym momencie wnioskodawca zamierzający prowadzić wydobycie piasku powinien uzyskać pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 lutego 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy dojście do szatni może prowadzić przez halę produkcyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy dopuszczalne jest przesyłanie faktury do klienta w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy faktura za naprawę samochodu z OC sprawcy podlega limitowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy firma może wziąć w leasing samochód, którego koszt leasingu będzie pokrywał pracownik?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy gmina może przeznaczać środki na szkoły rodzenia, jako na program polityki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Klisowska Izabela | Aktualne

Czy kwestia winy jednego z małżonków co do rozwodu ma wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kwota podwyższenia zasiłku do świadczenia rodzicielskiego podlega egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy kwoty ryczałtów stanowią podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można do statutu wpisać liczącą się do średniej ocen nową ocenę "0"?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy można odbudować część budynku zlokalizowanego pod kątem do granicy działki sąsiedniej i w odległości od 0m do 1,5m?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy można pobierać odsetki za nieterminowe dokonywanie opłat za wyżywienie w publicznym przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy można wydać drugie pozwolenie na budowę, kiedy pierwsze jest niezrealizowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy należy tworzyć rezerwę na zwrot dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy naliczana amortyzacja będzie w całości kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne