Questions and answers

Na jakiej podstawie prawnej można ustalić zasady dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Od kiedy najwcześniej można przyznawać prawo do posiłków dla osób z kryterium dochodowym powyżej 100% do 150%?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Od kiedy przyznać zasiłek pielęgnacyjny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od kiedy żądać zwrotu świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

W jakiej formie należy odmówić przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wynagrodzenia w jednym miesiącu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób komornik ustala przychód od stycznia 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób ustalić wymiar urlop wypoczynkowego pracownika w przypadku zmniejszenia etatu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W oparciu o jaki przepis organ może zakwestionować szerokość elewacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy budowa płyty do składowania obornika oraz trzech szczelnych zbiorników na gnojówkę będzie oddziaływać na środowisko?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy do umorzonych odsetek należy stosować przepisy o cienkiej kapitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektorka podczas sprawdzania dziennika nauczyciela psychologa może wprowadzić do niego uwagi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy gmina może nieodpłatnie przekazać na rzecz stowarzyszenia bezpłatnie samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy konieczność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem powoduje przesunięcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy koszt naprawy powypadkowej samochodu osobowego objęty jest limitem 75%?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt uzyskania przychodu może być rozliczony w 2018 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy można rozliczyć VAT od faktur zakupu związanych z promocją powiatu tzw. prewspółczynnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można zastosować stawkę VAT w wysokości 8% dla wybudowanych domków letnich i domków letnich w budowie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można zmienić koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża w zakresie terminu obowiązywania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy nauczyciel przebywający 182 dni na zwolnieniu lekarskim może złożyć wniosek o urlop dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy niepłacenie alimentów skutkuje utratą prawa jazdy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy niesłuszne nakładanie kar porządkowych może być uznane jako przejaw mobbingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy ojciec może darować niepełnoletniej córce przychód z wynajmowanych i należących do niego mieszkań?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy oprócz zawnioskowania o wpis do BDO w zakresie transportu odpadów należy przedłożyć jeszcze jakieś dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy organ prowadzący szkołę może zabronić dyrektorowi szkoły przyjmowania dzieci spoza obwodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pacjent oczekujący na cykl zabiegów fizjoterapeutycznych powinien być umieszczany w kolejce oczekujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy pełnoletni uczeń III klasy technikum może przenieść się do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy placówki mają obowiązek przeniesienia wszystkich akt osobowych do systemu elektronicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy podlega ubezpieczeniom społecznym prokura w sp. z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pozyskiwanie przez spółdzielnie numerów PESEL jest zgodne z przepisami RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Line Lawyer | Aktualne

Czy pracodawca może żądać zwrotu świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca powinien przychody sumować i dopiero od ich sumy obliczać składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy pracownikom znajdującym się w okresie ochrony przedemerytalnej pracodawca może wręczyć wypowiedzenia zmieniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przepisy RODO dotyczą osób zmarłych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne