Questions and answers

Jak prawidłowo zaklasyfikować zakup kamery wraz z mikrofonem i kartami pamięci?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Majchrzak Marcin | Aktualne

Jak należy dokumentować wydatki związane z wynajętą nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób policzyć dochód do świadczeń z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczać podatek od budynków (nieruchomości komercyjnych) na przełomie lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy aparthotel musi spełniać wszystkie wymagania właściwie dla hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy ma miejsce WNT, jeśli sprzedawca z innego kraju UE wystawił fakturę bez swojego numeru NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy Dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej jest członkiem korpusu służby cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy faktury związane ze sprzedażą w ramach procedury MOSS dają prawo do odliczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co to są lokalne linie instalacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Do jakich przychodów - operacyjnych czy finansowych - należy zaliczyć otrzymaną nagrodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkowywać dochody z najmu przy wspólności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakład wytwarzający w biurach odpady z grupy 16 02 podlega pod u.z.s.e.e.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Komu należy zwrócić gwarancję wadialną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Eger Katarzyna | Nieaktualne

Według jakiego kursu wycenić zakup środka trwałego, jeśli faktura jest z 3.01.2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zniesienie współwłasności lub zamiana nieruchomości generują przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć wynagrodzenie członka zarządu powołanego na stanowisko w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy premia wliczana jest do podstawy wynagrodzenia chorobowego, wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy emeryci i renciści mają prawo do korzystania ze świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nienależne wynagrodzenie członków rady nadzorczej może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co w sytuacji, gdy podatnik zwolniony z VAT rejestrował za pomocą kasy sprzedaż opodatkowaną 5% stawką VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy spółka korzystająca z leasingu operacyjnego ma obowiązek raportowania schematu podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy świadcząc usługi dla byłego pracodawcy można nadal korzystać z preferencyjnej składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy możliwe jest dopisanie do wydanego pozwolenia na budowę nowej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Jak ujmować w księgach rachunkowych darowizny rzeczowe otrzymane przez ośrodek pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak zaksięgować objęcie udziałów w zamian za aport w postaci WNiP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaki powinien być zakres obowiązków woźnego w szkole, jeśli posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak określić miejsce świadczenia usług geologicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy możliwe jest wszczęcie postępowania w sprawie sprostowania w rejestrach gruntów powierzchni działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Jaka powinna być wysokość pomieszczeń zakładu fryzjerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 czerwca 2019 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy nagroda zakupiona na konkurs wiedzy ekologicznej może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób wykonawca może wycofać ofertę złożoną w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

W jakiej części ująć w kosztach nieodliczony VAT związany z korektą rozliczenia z 2016 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy obecnie obowiązujące przepisy wymagają wydawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Jaki wymiar niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu przez okres 9 miesięcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaką datę wpisujemy w księdze uczniów absolwentom szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

W jakiej wysokości można rozliczyć stratę ze sprzedaży wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne