Questions and answers

Jaka jest właściwość urzędu skarbowego dla celów PIT, dla podatnika zamieszkałego w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zagraniczny udziałowiec musi zapłacić PCC od pożyczki udzielonej mu przez polską spółkę z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zakup pompy ciepła podlega rozliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy odmówić prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na wniosek szpitala w przypadku, gdy osoba zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej powinni stosować pracownicy poruszający się po hali magazynowej na hulajnodze?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy ustalić kwotę subwencji na ucznia szkoły niepublicznej, która zostanie wygaszona?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jakie obowiazki ciążą na dyrektorze szkoły, w której funkcjonowały klasy gimnazjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką informację wystawić obywatelowi Izraela, który świadczy usługi prawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co oznacza oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy obrót z tytułu cash-poolingu podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych do wód i do ziemi na okres 30 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Jaką datę wydania świadectwa należy wpisać na pierwszej stronie arkusza ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób można wyegzekwować od wykonawcy montaż dodatkowych elementów wyposażenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakie pouczenie powinno być zawarte w postanowieniu wydanym w postępowaniu administracyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy stolarnię można uznać za część usługową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

W jaki sposób naliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego nauczycielki zatrudnionej w przedszkolu na 1/20 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie znaczenie ma porozumienie trójstronne (przekaz) w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy budowa pola do paintballa wymaga dokonania zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Sługocka Martyna | Nieaktualne

Czy część tej samej działki ewidencyjnej może stanowić gminną drogę publiczną, a część drogę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Co powinien zrobić PINB, jeśli wykrył nieprawidłowość w zakresie zastosowanych wyrobów budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy we wniosku o pozwolenie na budowę należy wskazać przyłącze kablowe zalicznikowe i złącze pomiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy wychowawcą na koloniach, półkoloniach może być osoba z licencją trenera UEFA B lub instruktora sportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jak liczyć limit zwolnienia w przypadku sprzedaży wyrobów do Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wykonanie wyłazu kominiarskiego wymaga pozwolenia na budowę lub zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy nazwa firmy jest wystarczającą informacją do ewidencji w przypadku wydawania gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy należy przekazać arkusz ocen ucznia do szkoły podstawowej, jeśli uczeń gimnazjum nie ukończył szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć zakup i sprzedaż mieszkania w ramach upadłości konsumenckiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy liczyć dochody do ŚW, jeśli umiera małżonek, który był właścicielem gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy należy dokonać korekty VAT po przekazaniu samochodu na potrzeby osobiste?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy dla PSZOK-u potrzebny jest operat przeciwpożarowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Czy zmiana siedziby szkoły wymaga opinii kuratora oświaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Kiedy i w jakiej wysokości należy wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jak starosta winien postąpić w przypadku spalania w piecu odpadów pochodzących ze stolarni w godz. 22-23?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Jak ująć w VAT sprzedaż towarów do Senegalu, gdy zapłaty za nie dokonała firma z Dubaju?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia z wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy nagrania rozmów ws. stanu zdrowia pacjenta stanowią dokumentację medyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy główny księgowy organu związku OSP posiada status pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy zapłata otrzymana od osoby trzeciej może zostać uznana jako zapłata za towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą z tytułu zwrotu towaru po zakończeniu działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi opiekującemu się dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lipca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne