Questions and answers

W którym miesiącu wynagrodzenie jest kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Co zrobić w przypadku, gdy zgoda RZGW w Warszawie z kwietnia 2016 r. wygasła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy, aby otrzymać emeryturę pracownica musi rozwiązać obydwa stosunki pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy dla wspólników s.j. koszt najmu będzie kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dyrektor szkoły powinien konsultować wybór właściwej przychodni medycyny pracy ze związkami zawodowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy dywidenda stanowi dla spółki przychód zwolniony z opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy fakturę od wspólnika można zaliczyć do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia rekrutacji uczniów do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy konieczny jest operat przeciwpożarowy dla oczyszczalni ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Majewski Grzegorz | Nieaktualne

Czy koszt czynszu i konserwacji budynku traktować jako koszty uzyskania przychodu o charakterze pośrednim?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy mąż może zaliczyć spłacane odsetki od kredytu zaciągniętego przez swoją żonę do KUP?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można licencjonować logo do własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przenieść pracownika szkoły do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy można umieszczać na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń informacje, które zawierają imię i nazwisko pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy nauczyciel może realizować godzinę ponadwymiarową, do której nie posiada odpowiednich kwalifikacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy nazwa towaru lub usługi na paragonie i fakturze musi być taka sama?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nocleg podczas kursu powinien być doliczony do przychodów pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie dotyczący zmiany sposobu użytkowania budynku rekreacji indywidualnej na budynek mieszkalny jednorodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy podatek od dochodów kapitałowych płaci udziałowiec spółki komandytowej czy spółka?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy potrącenie kaucji traktować jako przychód w ramach działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może wypłacić dwa świadczenia pracownikowi z tytułu wzięcia jednego urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy samorządowy zakład budżetowy ma obowiązek raportowania schematów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy spółka komandytowa (bez udziału osoby prawnej) prowadzi PKPiR czy księgi rachunkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy szpital może wynajmować salę operacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy u podatniczki pojawia się dochód podlegający opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ustalając uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wnioski mogą składać następcy prawni?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Słomka Kinga | Aktualne

Czy w planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego należy planować amortyzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w świetle nowych przepisów pracodawca może wydać kopie dokumentacji osobie upoważnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy w wyniku wniesienia aportem jednoosobowej firmy do spółki komandytowej należy sporządzić nowy regulamin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy wymagane jest pozwolenie na budowę instalacji wentylacji w istniejącym już budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy wypłacane pracownikom rekompensaty stanowią podstawę wymiaru składek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zawiesić postępowanie w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne