Questions and answers

Kto powinien wydać zarządzenia w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

W jakiej pozycji bilansu ujmuje się na koniec roku kwotę niewpłaconych wkładów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób gmina może przejąć liceum ogólnokształcące prowadzone obecnie przez stowarzyszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należī prawidłowo przekształcić zespół szkół kształcenia ustawicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynik na sprzedaży kryptowalut na koniec 2019 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób należy udzielić urlopu nauczycielce przebywającej na urlopie dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób należy wykonać wyrok sądu pracy nauczyciela, który powinien zostać przywrócony do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować dostawę i montaż urządzeń na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczają się z podatku założyciele spółdzielni socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

w której części akt osobowych zamieszcza się ofertę pracy podpisaną przed datą zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Co powinno być zawarte w decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odbiór i oczyszczanie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy bank powinien wstrzymać się z wypłatą zajętych kwot jeżeli nastąpił zbieg egzekucji?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy dotację należy księgować do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły podstawowej może pełnić funkcję przewodniczącego rady osiedla?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy gminie przysługuje zwrot kosztów pogrzebu z zasiłku pogrzebowego po osobie zmarłej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy korekta VAT powinna objąć cały rok, jeśli przez kilka miesięcy roku stosowana była proporcja?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy koszty biznesplanu dają prawa do ulgi inwestycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o warunkach zabudowy, wydaną dla osoby, która zmarła?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można w Powiatowym Zespole Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnić Lekarza jako stanowisko pomocnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy należy utworzyć rezerwę na podatek odroczony po przeszacowaniu gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy należy zmienić od 2019 podstawę wymiaru składki osoby przebywającej na urlopie wychowawczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy nauczycielom należy się wolny dzień za opiekę na zielonej szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel stażysta może otrzymać dodatek motywacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy numer alarmowy w Karcie charakterystyki musi być polski i dostępny 24h/dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy ojciec dziecka może starać się o świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad tym samym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy opłatę roczną oraz rejestrową za BDO ponosi każdy oddział oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Czy prace konserwatorskie zabytkowego ołtarza to robota budowlana czy usługa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy pracownik może wykorzystać pozostały urlop rodzicielski w późniejszym terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracownik szkoły może podawać uczniowi leki?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy projekt uchwały w sprawie planu sieci szkół powinien być zaopiniowany przez związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przedszkole niepubliczne może przeznaczyć środki z dotacji udzielonej przez j.s.t na prace remontowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy rodzic powinien mieć możliwość odwołania się od śródrocznej oceny nagannej z zachowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 lutego 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne