Questions and answers

Czy nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia należy się urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy obniżenie lub podwyższenie kapitału spółki z o.o. spowoduje obowiązek zapłaty PCC lub innego podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy odroczenie terminu płatności o 6 miesięcy może zostać uznane za pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy odsetki z porozumienia wekslowego (dyskonto weksla) są opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie budynku nie biorąc pod uwagę linii zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy osoba, która pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko może pełnić funkcję sołtysa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może być członkiem komisji egzaminacyjnej sprawdzającej wiedzę po szkoleniu bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy pracownik może przejść na urlop dla poratowania zdrowia na czas leczenia w szpitalu uzdrowiskowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną organizuje naukę religii na życzenie rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy przekazanie danych nauczyciela w opisanej sytuacji nie narusza przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy przy ustalaniu średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca DPS można wliczać darowizny rzeczowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy refakturowany podatek od nieruchomości stanowi element kalkulacyjny czynszu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rok, w którym zacznie obowiązywać opłata z tytułu przekształcenia, będzie drugim rokiem po przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy siedziba szkoły może mieć dwa adresy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy starosta jest właściwy do rozpatrzenia sprawy, w której jest również stroną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy szpital może dochodzić zapłaty za świadczenie od nieubezpieczonego pacjenta po czterech latach od jego udzielenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Aktualne

Czy użytkownikiem końcowym zgodnie z art. 31 u.b.a. jest wyłącznie osoba fizyczna czy również firma?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy w obecnym stanie prawnym można wydać pozwolenie na rozbudowę budynku usługowego na granicy trzech działek budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy w przypadku ustalania prawa do zasiłku stałego dla żony wliczać dochód męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego można zmniejszyć wymiar etatu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wykorzystany urlop wypoczynkowy w czasie ferii powinien być uwzględniony w świadectwie pracy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej publicznej mogą być prowadzone w grupie kilkuosobowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Nieaktualne

Czy zobowiązania i koszty roku 2018 mają być zaangażowane na koncie 998 i wykazane w sprawozdaniu RB-28S?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje nauczycielowi, który z końcem czerwca przestaje pełnić funkcję p.o dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownicy na stanowisku sprzątaczki, która została opiekunką przy dowozie uczniów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w nowej pracy, w której jest zatrudniony od 28.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Ile wynosi opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla żony jednego ze wspólników spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka jest definicja imprezy szkolnej w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka jest minimalna liczba dzieci, aby organ mógł utworzyć klasę I w szkole wiejskiej w roku szkolnym 2019/2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jaka jest obecnie procedura i obowiązujące terminy do utworzenia zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie dane wykazywać w części F sprawozdania Rb-NDS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jakie przepisy prawa oświatowego mówią o współpracy dyrektora z rodzicami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywoła odpłatne zbycie udziałów spadkowych w nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega członek zarządu zatrudniony w spółce komunalnej w formie kontraktu menadżerskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Jakim ubezpieczeniom podlega pracownik, który pobiera rentę po zmarłym członku rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak ma postąpić PINB, gdy inwestor wybudował budynek mieszkalny jednorodzinny częściowo na nieswojej działce?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Prochera Witold | Nieaktualne

Jak należy ustalić łączną liczbę godzin zajęć wychowania do życia w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jak należy ustalić wysokość odprawy nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić w przypadku nadpłaty wynagrodzenia członkom rady nadzorczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak postąpić z nierozliczonym świadczeniem na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinna być prowadzona dokumentacja nauczania wspomagającego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne