Questions and answers

Do jakiego rodzaju obiektów budowlanych należy zakwalifikować stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Do kogo pracodawca może się zwrócić w sprawie badań odzieży ochronnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Nieaktualne

Jaka powinna być data dostawy towaru na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką datę należy wpisać w polu data wykonania usługi, jeśli użytkownik wieczysty wpłacił opłatę 15 lutego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie sankcje karne grożą firmie w przypadku nie wykonywania analiz ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Jakie są obowiązki dyrektora w sytuacji zgłoszenia przez nauczyciela groźby ze strony rodzica?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jakie są zasady wliczania osób z niepełosprawnością do stanu zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jakie skutki w VAT będzie miała umowa użyczenia płyty rynku zawarta przez instytucję kultury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jaki rozliczyć dochód z tytułu wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak jest definicja "dachu zielonego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Jak na koniec 2018 r. skorygować błędy z roku poprzedniego i na jakich kontach je zaksięgować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy naliczyć urlop wypoczynkowy, któremu w trakcie zatrudnienia zmniejsza się wymiar etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jak należy wyznaczyć datę końcową umowy z nauczycielem, któremu przydzielono kilka godzin dydaktycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować sprzedaż używanego samochodu przez osobę prowadzącą komis?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak powinny być opodatkowane usługi świadczone przez animatorki w kawiarnio - czytelni z klubem malucha?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak rozliczać wydawane karty podarunkowe i dokumentować ich realizację, tj. zamianę bonu na konkretny towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak uzyskać atest na sprzęt w siłowni szkolnej, który nie posiada żadnych certyfikatów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak zaklasyfikować zakup nagrody dla pracownika odchodzącego na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Kisielewska Justyna | Aktualne

Kiedy rozpoznać obowiązek podatkowy z tytułu zakupu licencji od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy spadkobiercy będą mogli wypłacić środki z PPK zmarłego uczestnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Kto jest organem prowadzącym publiczną szkołę podstawową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto zatrudnia nauczycieli w niepublicznym punkcie przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Od kiedy powinna nastąpić weryfikacja decyzji w sprawie odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

W jaki sposób ewidencjonować wydawanie kodów rabatowych będących bonami jednego przeznaczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo ustalić nauczycielce pensum łączone?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

W której części akt osobowych należy przechowywać umowę o poufności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy bank zatrudniający pracowników administracyjno - biurowych ma obowiązek przeprowadzenia okresowych szkoleń bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy istnieją jakieś ograniczenia w stosowanie Lutetu (Lu) do celów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Czy można przyznać świadczenie pielęgnacyjne mężowi na żonę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy można przyznać zasiłek celowy na zakup okularów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy nowe przepisy dot. udostępniania dokumentacji medycznej dotyczą każdego przypadku, bez względu na datę śmierci pacjenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy odprawa emerytalna może być wpłacona kilka razy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pomniejszyć dochód rodziny syna o czynsz płacony z tytułu dzierżawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia indywidualnego miejsca parkingowego dla niepełnosprawnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może uwzględnić inny niż świadectwo pracy dokument potwierdzający staż pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę premii uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy przepisy o dostępie do dokumentacji medycznej pacjenta po jego zgonie nie stoją w sprzeczności z RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Czy są podstawy do przekazania pisma do komornika na podstawie art. 65 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy SPZOZ ma prawo pobrać opłatę za poradę psychiatry udzieloną nieubezpieczonemu cudzoziemcowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Czy szpital może pracującemu w nim lekarzowi udostępnić dokumentację medyczną w celach naukowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy usługa hostingu może być fakturowana za okres 13 miesięcy wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wydając decyzję wziąć pod uwagę stare orzeczenie widniejące w systemie EKSMOoN?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy wykonanie dokumentacji pracowniczej (np. regulaminu wynagradzania) może nastąpić w ramach umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest różnica w badaniach dla pracy na wysokości do 3 metrów i powyżej 3 metrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie czynności musi wykonać spółka z o.o., aby jej oddziały zyskały statut pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakie zmiany nastąpiły w dokumencie ZUS ZWUA od 1.01.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak księgować palety zakupione wraz z towarem, w przypadku wyodrębnienia ich na fakturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak ustalić dochód uzyskany do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jak zaksięgować wykup boksów w budynku handlowym, który został wybudowany ze środków finansowych najemców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy sprawozdanie finansowe polskiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego uważa się za zatwierdzone?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kto powinien szkolić w zakresie bhp pracowników firmy outsorcingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Na jakich zasadach w sp zoz można tworzyć stanowiska inne niż przewidziane przepisami powszechnie obowiązującymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Od kiedy należy uchylić prawo do świadczeń rodzinnych, gdyż wnioskodawca przekracza kryterium dochodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2019 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy do komisji na egzamin gimnazjalny można powołać nauczycieli, którzy są zatrudnieni na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy dziecko umieszczone w żłobku może korzystać z posiłków w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu"?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne