Questions and answers

Czy niepubliczna szkoła policealna dla młodzieży może kształcić w systemie dziennym i zaocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy OPS ponosi koszty pobytu osoby umieszczonej przez rodzinę w niepublicznym centrum opieki długoterminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy osoba opuszczająca areszt śledczy może być traktowana jako osoba opuszczająca zakład karny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy podwyżki dla klikudzięsięciu pracowników winny być rejestrowane jako jedna sprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy po wprowadzonych zmianach do kodeksu pracy należy prowadzić ewidencję czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy prawidłowe jest przyjęcie przez podatnika indywidualnej stawki amortyzacji w wysokości 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy przychody z licencji na wytworzone we własnym zakresie produkty są zaliczane do zysków kapitałowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy rodzina może mieć przyznanych dwóch asystentów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy urząd gminy może zatrudnić na stanowisku sprzątaczki osobę, która jest sołtysem na terenie gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w poradni psychologiczno-pedagogicznej obowiązują pracowników książeczki sanitarno-epidemiologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w ramach pensum psycholog może dokonać samokształcenia lub wypełnić opinię dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy w umowach o pracę możemy używać angielskojęzycznych stanowisk, bez wskazana nazwy stanowiska w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy za pracownicę nalezy płacić FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy złożyć wniosek do prokuratury o ściganie dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Ile czasu powinny być przechowywane akta księgowej zatrudnionej na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakich dokumentów należy wymagać od rodziców dziecka w momencie zapisania nowego ucznia do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Jak należy obliczyć kwotę ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela zatrudnionego na umowie na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo awansować pracownika, który złożył podanie o zmianę stanowiska pracy na wyższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozliczyć przychód z porozumienia wekslowego z tytułu otrzymanych odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć dochód do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika wynagradzanego stawką miesięczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Kiedy pracownikowi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy prawidłowo wypełnić świadectwo promocyjne ucznia, który otrzymał tytuł laureata olimpiady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób należy uregulować nagradzanie uczniów za wolontariat w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

W jaki sposób obliczyć zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy całość faktury za opłaty pocztowe można księgować w koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Centrum Kształcenia Ustawicznego można włączyć do zespołu szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy kary umowne z tytułu wadliwego wykonania usługi mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy korzystanie z mieszkania służbowego należy traktować jako świadczenie spółki na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy koszty gruntu przy odszkodowaniu za wywłaszczenie mają charakter niepodatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty obsługi posprzedażowej, w tym transportu towarów, będą kosztami pośrednimi roku 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty związane z obligacjami stanowią koszty kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy koszt z tytułu prowizji bankowej oraz odsetki od lokat overnight w CIT-8 wykazywać osobno?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy na rozbiórkę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nie jest wymagane pozwolenie ani zgłoszenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy po terenie zakładu można przewozić wózkiem jezdniowym butle gazowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy pracownica zatrudniona na zastępstwo na stanowisku pracownika samorządowego podlega samorządowej ocenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pracownik będzie pobierał zasiłek chorobowy z dwóch tytułów jednocześnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy przebudowa płyty najazdowej wagi wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy różnice kursowe podlegają limitowaniu, podobnie jak inne wydatki związane z używaniem samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sporządzając e-sprawozdanie należy również uwzględnić w nim stan na początek roku, za jaki jest sporządzane?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne