Questions and answers

Jaką opłatę skarbową powinien pobrać organ od właściciela lasu za wydanie wypisu i wyrysu z UPUL?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zamawiający może wystawić dwie jednakowe noty obciążeniowe dla lidera i partnera konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak podwykonawca i wykonawca powinni udokumentować wykonanie robót posadzkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy pracodawca może zapłacić podatek za pracownika lub zleceniobiorcę w związku z kartami multisport?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wyniki rekrutacji do szkoły doktorskiej powinny być publikowane na stronie internetowej uczelni?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak stosować zasadę minimalizacji danych w przypadku korzystania przez nadleśnictwa z prawa pierwokupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pracodawca może wprowadzić bezwzględny zakaz spożywania na terenie zakładu pracy piwa bezalkoholowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pismo pracodawcy do pracownika musi być opatrzone pieczęciami?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy szkoła może założyć monitoring jeżeli wynajmujący pomieszczenia w szkole nie zgadza się?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy wynagrodzenie urlopowe nauczyciela ze średniej z godzin ponadwymiarowych powinno być wypłacane z góry?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy obowiązek informacyjny wynikający z RODO wystarczy spełnić w ogłoszeniu o zamówieniu, czy także w SIWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Ile wynosi okres przechowywania nagrań rozmów telefonicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jak oznaczyć nieruchomość w księdze wieczystej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

W oparciu o jakie normy powinny być zamontowane zabezpieczenia systemów regałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy można wycofać wniosek o wycofanie zgłoszenia robót nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy zrzeczenie się nieruchomości będzie miało wpływ na kapitał zakładowy bądź rezerwowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jakim przepisom bhp podlega przedsiębiorca świadczący usługi serwisowe instalacji chemicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być zatrudniony u żony prowadzącej własną działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Na jakiej podstawie GOPS ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Nieaktualne

Czy można przyjąć zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego - budynek magazynowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Jakie są procedury dot. przyjmowania w podmiotach leczniczych pacjentów głuchych oraz głuchoniemych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Paszkowski Artur | Aktualne

Czy nastąpiło WNT, jeżeli towar został zakupiony od dostawcy, który nie jest prawdopodobnie podatnikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy poliestrowy kombinezon może być użytkowany w kabinie lakierniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

W jakim miesiącu należy wykazać wypłatę wyrównania do 100% zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 lipca 2019 r., Królikowska Joanna | Aktualne

Czy wprowadzenie 25-godzinnego pensum spowoduje konieczność zmian umów nauczycieli w zakresie warunków pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie dobry start, gdy wnioskodawca przebywa jedynie czasowo za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak postąpić, jeśli złożony został elektronicznie przez tę samą osobę wniosek na 500+ na to samo dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaka jest właściwość organu w sprawie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy uchylić na wniosek i za zgodą strony prawo do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Jak postąpić, kiedy strona uprawniona do świadczenia wychowawczego, marnotrawi środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Który sposób wyliczenia odpłatności córki jako osoby zobowiązanej za pobyt matki w DPS jest poprawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy będzie przysługiwał dodatek do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jaki dzień uznać za rozwiązanie stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jakim terminie następuje przedawnienie prawa do odprawy w związku z przejściem pracownika na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 lipca 2019 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne