Questions and answers

Czy zezwolenie na zbieranie odpadów można rozszerzyć o przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Czy zwykłym pismem przekazać wniosek do właściwego miejscowo organu dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jaką podstawę prawną powołać wydając decyzję o ZR w 2019 r. na okres zasiłkowy 2016/2017?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak dokonać korekty w przypadku otrzymania przez podatnika dwa razy tej samej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jakie będą skutki przyjęcia faktury z uwagi na pomyłkę w dacie wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jakie informaje należy wpisywać w karcie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jakie limity transakcji z podmiotami powiązanymi należy uwzględnić za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie są możliwości przeniesienia dziecka do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak obliczyć zasiłek stały w przypadku przyznania renty z KRUS i wypłaty wyrównania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak powinna wyglądać w szkole procedura służąca utrzymaniu działalności na wypadek awarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczyć koszt opłaty wstępnej dotyczącej umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć nauczycielowi godziny pracy niezrealizowane z powodu rezygnacji uczniów z zajęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać refakturę za wynajem auta otrzymaną od powiązanej spółki z innego kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wypełnić druk D z procedury Niebieskiej Karty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Jak zgłosić do ZUS zatrudnionego cudzoziemca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy wykazać WNT w deklaracji VAT-7 i odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy pracownik samorządowy powinien zawnioskować o ruchomy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie należy poinformować pracowników o kryteriach przyznawania premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób odnieść się do kolejnego uchylenia decyzji przez SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W której deklaracji VAT należy skorygować podatek VAT z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy aport udziału w spółce cywilnej stanowi jego odpłatne zbycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych może przypadać poza normalnymi godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć tytuł prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dyrektor liceum musi opracować regulamin rekrutacji do liceum trzyletniego i czteroletniego oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może od nowego roku połączyć dwie klasy w jedną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy godziny dyżuru wliczają się w limit godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy i na jakich warunkach dopuszczalna jest izolacja pacjentów zakażonych lekoopornymi zakażeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy inwestor może na zgłoszenie wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków i przyłącze wodociągowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy inwestycja podlega korekcie wieloletniej za każdy rok, czy w momencie przyjęcia do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieją sumy wolne od potrąceń z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy kurs kwalifikacyjny z WDŻR bądź zarządzania oświatą traci swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na pogłębienie rowu przydrożnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy nauczyciela stażystę można zwolnić ze szkoły po roku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi biblioteki można powierzyć obowiązki opiekuna grupie uczniów na zajęciach na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel po powrocie z urlopu macierzyńskiego powinien mieć wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne