Questions and answers

Do jakiego momentu należy przedłużyć nauczycielowi świadczenie rehabilitacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Do kiedy należy złożyć IFT-2R?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Gdzie w RZiS ująć zapłacone zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jaką datę należy wpisać jako datę wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę amortyzacji zastosować do zakupionych lokali użytkowych (niemieszkalnych) – 2,5%, czy 10%?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży towaru kontrahentowi z obwodu kaliningradzkiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak daleko sięga odpowiedzialność maszynistów instalacji amoniakalnej za udzielanie pierwszej pomocy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie dane powinny znaleźć się na tabliczce znamionowej przyczepy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jakie konsekwencje ma jednorazowa sprzedaż przekraczająca limit zwolnienia ze stosowania kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie uprawnienia są wymagane do kontroli zawiesi?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jak najkorzystniej przenieść samochody z działalności jednoosobowej na spółkę komandytową?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak określić czynniki szkodliwe dla zdrowia pracowników obsługujących piec hartowniczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jak opodatkować usługi pośrednictwa w nabywaniu samochodów osobowych z krajów UE i spoza UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wykazać w deklaracji VAT sprzedaż samochodu opodatkowaną na zasadach marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić obowiązki informacyjne związane z zagrożeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak rozliczać koszty przy długoterminowych kontraktach?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak rozliczyć się z samotnie wychowywanym, pełnoletnim, niepełnosprawnym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć zakup oprogramowania komputerowego od firmy ze Słowenii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak w praktyce zarząd wieloosobowy powinien podpisać sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak zafakturować bonus dla klienta w roku 2019 za obrót z roku 2018?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak zmieni się fakturowanie za najem mieszkania po wyborze statusu podatnika VAT czynnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Kiedy kasy fiskalne będą zintegrowane z systemem Ministra Finansów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe przekształconej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Która gmina jest właściwa w przypadku osoby bezdomnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób amortyzować samochód w działalności byłego wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może złożyć wypowiedzenie podczas trwającej kadencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Z jaką datą należy rozwiązać umowę zawartą z nauczycielką, która zaszła w ciążę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Z jaką datą wystawić fakturę do paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Co jest podstawą opodatkowania do wyliczenia limitu 200.000 zł w przypadku wynajmu mieszkań i garażu ?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy dochód oddziału niemieckiej spółki w Polsce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy firma wprowadzająca ulotki w koszulkach foliowych jest wprowadzającym produkty w opakowaniach?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy grill murowany w restauracji wymaga zgłoszenia z uwagi na emisję?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy jednostka finansów publicznych może odliczać 75% kosztów poniesionych wydatków na samochód osobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy jest obowiązek poboru podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy możliwe jest użytkowanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym przy stanowiskach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy można umorzyć część nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy można zaliczyć do stażu pracy okres zatrudnienia jako uczennicy - pracownika młodocianego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy należy uchylić prawo do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy zawiadomić o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia decyzji za okres koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może w ramach kary za złe zachowanie nie zabrać niektórych uczniów na wycieczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze rodzinne można rozłożyć na raty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy organ może przyjąć zgłoszenie wykonania ogrodzenia od inwestora prowadzącego działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2019 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne