Questions and answers

Czy obowiązek płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności obciąża podatników zagranicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy noclegi pracowników budowlanych powinny być opodatkowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wygrane w konkursach z wiedzy powszechnej mogą korzystać ze zwolnienia od podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy osobie uprawnionej do renty rolniczej przysługuje dodatek pielęgnacyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy opinia bankowa może być wystawiona po terminie składania ofert i wskazywać stan środków na dzień jej wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wpłaty 1% stanowią przychód fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy muszą być zasądzone alimenty od matki dziecka, żeby ojciec mógł otrzymać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kto wydaje i podpisuje informacje ws. 300+ i 500+ dla kierownika GOPS i pracownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Co zrobić, gdy w procedurze odwróconej oferta nie zawierała próbek, które stanowiły kryterium oceny ofert?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy OPS może zobowiązać męża i dzieci do pokrywania kosztów utrzymania w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Jaki powinien być sposób załatwienia wniosków o świadczenie wychowawcze otrzymanych w formie elektronicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

W którym momencie biuro podróży powinno rozliczać koszty organizowanych wycieczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy odcinki krajowe przy podróży zagranicznej należy ze sobą łączyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaka jest właściwość miejscowa w sprawie 500+, jeśli strona zmieniła miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Czy zasadne jest wyrównanie dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka od maja 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak rozliczać koszty uboczne zakupu udziałów (PCC, notariusz, prawnik)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać wspólnotę, która prawnie istnieje od 2004 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pomniejszyć świadczenie rodzicielskie o wypłacony zasiłek dla bezrobotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy uzyskiwanie przychodów z zysków kapitałowych pozbawia podatnika możliwości stosowania 9% stawki CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć organizację jubileuszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy skorzystanie z nowych przepisów dotyczących cen transferowych zwalnia z obowiązku składania CIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie świadectwo należy wystawić uczniowi, który nie ukończył szkoły podstawowej w 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy dostawa nabywanego przez gminę lokalu użytkowego (sklepu) jest zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na 5/40 etatu przysługuje dodatkowy urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy współmałżonek rolnika spełnia kryteria określone dla osób współpracujących?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy do zamówień na usługi medyczne stosuje się Prawo zamówień publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

W jakim terminie można dokonać zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Sieńko Robert | Aktualne

Czy należy się świadczenie „Dobry start”?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób należy przeprowadzić likwidację gimnazjum w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak rozliczyć delegację przedsiębiorcy, który w jej trakcie odbył podróż prywatną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy po 2020 roku zmieniają się przepisy dotyczące kwalifikacji nauczyciela wychowania przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż licencji na rzecz kościoła wywołuje obowiązek ewidencji na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy autoryzacja za pomocą sms spełnia wymagania silnego uwierzytelnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Bartosiak Jakub | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć nabycie telefonu internetowo od firmy z Anglii, ale dostarczonego z Krakowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy dla pracowników wykonujących prace w kanałach przewidziane są szczególne badania i szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Jak należy określić, czy nauczyciel jest uprawniony do wypłaty świadczenia urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla najmu gospodarstwa rolnego i jego późniejszej sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy musi posiadać dodatkowe uprawnienia podczas kontroli?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy przepisy określają szczegółowe wymogi dla stanowisk pracy wytwarzania pary usytuowanych w budynku przemysłowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pomimo przyjęcia obiektu do użytkowania organ nadzoru budowlanego może przeprowadzić postępowanie naprawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy dopuszczalne jest, aby amortyzacja podatkowa i bilansowa były jednakowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne