Questions and answers

Czy szkolenie pielęgniarki w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa należy rozliczyć jak podróż służbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy szkoła podstawowa prowadzona przez gminę może posiadać dodatkową lokalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy uzupełniająca funkcja może mieć 50% powierzchni budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Suchy Jonasz | Nieaktualne

Czy wiata i estakada posiadają powierzchnię użytkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy wydać decyzję o nienależnie pobranych ŚW?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy zasadnym jest zawieszenie postępowania przez PINB z uwagi na brak rozstrzygnięcia sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy z bieżących wypłat świadczeń rodzinnych możemy potrącić same odsetki informując stronę pismem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jaka powinna być procedura zastępowania nauczyciela nadzorującego uczniów podczas egzaminów państwowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie dokumenty powinny stanowić dla organu podstawę do stwierdzenia, że działka zabudowana jest na cele mieszkaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jakie jest KŚT i stawka amortyzacji dla masztu oświetleniowego Himoinsa Apolo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na wytwórcy odpadów w postaci wiór tytanowych, które są wysyłane do Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sosnowski Paweł | Nieaktualne

Jakie są warunki przeniesienia nauczyciela do uzupełniania etatu w innej placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy definiować pojęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jak należy postąpić z dokumentami dotyczącymi dzieci, które przebywały w rodzinach zastępczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy prawidłowo wyrównać wysokość dodatku za wysługę lat nauczycielce?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prowadzić ewidencję czasu pracy dla kierowcy zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak należy zakwalifikować dotację dla szkoły niepublicznej, przeznaczonej na kwalifikacyjne kursy zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak prawidłowo przyznać podwyżki pielęgniarkom w małym SP ZOZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak rozliczyć nieprzeniesiony zysk ogranizacji NGO?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak ustalić wysokość dotacji dla poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie metryczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak w JPK VAT należy wykazać faktury z tytułu korekty rocznej od pozostałych nabyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Kto może złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki jawnej i w jakiej formie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Kto powołuje zastępcę kierownika GOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na jakie konto należy zaksięgować wynajem dźwigu użytego do wycinki drzew, na które jest pozwolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jaki sposób zła sytuacja ekonomiczna firmy wpływa a dofinansowanie z PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Klimkiewicz Luiza | Nieaktualne

Za jaki miesiąc należy doliczyć dochód uzyskany w związku z zakończeniem urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Z jakich środków należy wypłacić wynagrodzenie nauczycielowi, który pełni funkcję doradcy metodycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Co zrobić, gdy wykonawca zwolniony z podatku VAT, w formularzu ofertowym w pozycji stawka VAT wpisał 0% zamiast „zwolniony”?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy bank może udzielić informacji tylko na podstawie wysłanego listownie wniosku?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Bartosiak Jakub | Nieaktualne

Czy emerytowany nauczyciel może być członkiem komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu maturalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy faktura powinna zostać anulowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy gmina prowadząca PSZOK może wystawiać KPO dla podmiotu przywożącego papier i tekturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy istnieje obowiązek prowadzenia zeszytu delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Czy jednostka budżetowa samorządu terytorialnego miała prawo wypłacić premie uznaniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury wystawionej przez spółkę przejmowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy można zaliczyć nadpłatę w CIT na poczet VAT i na jakich zasadach?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy na fakturze i paragonie podać adres siedziby, czy miejsca prowadzenia działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy należy przesłać dokumentację do właściwego OPS ze względu na miejsce zamieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy nauczyciel może prowadzić samochód służbowy do 3,5 tony, służący do przewozu nie więcej niż 9 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Fota Magdalena | Nieaktualne

Czy nauczycielowi w trakcie roku szkolnego można zmienić pensum?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lutego 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne