Questions and answers

Kiedy pracownik samorządowy powinien zawnioskować o ruchomy czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakiej formie należy poinformować pracowników o kryteriach przyznawania premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób odnieść się do kolejnego uchylenia decyzji przez SKO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W której deklaracji VAT należy skorygować podatek VAT z tytułu odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 marca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy aport udziału w spółce cywilnej stanowi jego odpłatne zbycie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy czas podnoszenia przez pracownika kwalifikacji zawodowych może przypadać poza normalnymi godzinami pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy do wniosku o wydanie pozwolenia na przetwarzanie odpadów należy dołączyć tytuł prawny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy dyrektor liceum musi opracować regulamin rekrutacji do liceum trzyletniego i czteroletniego oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może od nowego roku połączyć dwie klasy w jedną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy godziny dyżuru wliczają się w limit godzin nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy i na jakich warunkach dopuszczalna jest izolacja pacjentów zakażonych lekoopornymi zakażeniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy inwestor może na zgłoszenie wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków i przyłącze wodociągowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Czy inwestycja podlega korekcie wieloletniej za każdy rok, czy w momencie przyjęcia do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy istnieją sumy wolne od potrąceń z zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy kurs kwalifikacyjny z WDŻR bądź zarządzania oświatą traci swoją ważność?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy na pogłębienie rowu przydrożnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Czy nauczyciela stażystę można zwolnić ze szkoły po roku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy nauczycielowi biblioteki można powierzyć obowiązki opiekuna grupie uczniów na zajęciach na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel po powrocie z urlopu macierzyńskiego powinien mieć wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę ma kompetencje wchodzenia na zajęcia lekcyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy po stronie pracownika powstanie przychód w kwocie niezapłaconej kary porządkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy powinniśmy posiadać odrębne pozwolenie na odprowadzanie wód z odwodnienia kamieniołomu do rzeki?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy pracodawca jest obowiązany do skorygowania informacji PIT-11 sporządzonej dla pracownicy za 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca powinien dokonać korekty odpisu na ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy przedsiębiorstwo najlepiej zbyć spółce z o.o. w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przepisy prawa dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczą także placówek niepublicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Wrona Joanna | Aktualne

Czy przyjęcie przez pracownika świadectwa pracy pozbawia go roszczeń ustalenie istnienia stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przy zakupie prywatnym samochodu i wprowadzeniu go do firmy, można odsprzedać go w systemie VAT marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego podpisuje tylko i wyłącznie starosta?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy sprzedaż ozdób do broni wykonanych ze srebra i złota powinna być objęta odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy w arkuszu ocen należy wpisywać imiona i nazwiska nieżyjących rodziców ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne