Questions and answers

Czy dyrektor szkoły musi zaproponować pracę dotychczasowemu nauczycielowi czy może zatrudnić nowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jakie przepisy określają zasady ustalania zawodów, w których będzie kształciła szkoła branżowa I stopnia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy gmina posiadająca jeden samochód służbowy ma obowiązek składania sprawozdania do KOBiZE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy starosta może przesłać kopie pozwoleń na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Jakie powinny zostać podjęte działania, jeśli szpital nie posiada agregatu prądotwórczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Jak długo zachowuje ważność protokół z narady koordynacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Smaga Łukasz | Nieaktualne

Czy można przeprowadzić jedną analizę ryzyka dla dwóch lub więcej ujęć?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

W jaki sposób pracodawca powinien prowadzić ewidencję wojskową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy wniosek o urlop ojcowski może zostać złożony przed narodzinami dziecka?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy z kasjerem należy dodatkowo podpisać umowę o zakresie odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy członek zakładowej organizacji związkowej może zostać zwolniony ze świadczenia pracy na czas spotkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować dla wynajmu łodzi, razem z usługą sternika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy do powierzchni zabudowy budynku wlicza się zadaszony taras niestanowiący jednocześnie dachu budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Czy można zwolnić pracownika, który nie otrzymał zdolności do pracy na swoim stanowisku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy trzeba uzyskać zezwolenie, jeśli drzewo jest trójprowadnikowe i chcemy usunąć jeden prowadnik?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto jest odpowiedzialny za realizację zadań związanych z wystawianiem skierowań na badania lekarskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik może zrzec się wypłaty za zaległy urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy choroba zawsze przerywa bieg urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r., jeśli spółka w ogóle nie prowadziła ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaksięgować nabycie świadectw efektywności energetycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Czy uchylić świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy do limitu 33 miesięcy i 3 umów wlicza się umowę na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy członek zarządu może być odwołany ze swojej w czasie zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Jaka jest różnica na gruncie prawa podatkowego pomiędzy kopią a odpisem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Na jakich kontach ją zaksięgować fakturę wystawioną w 2019 r. za usługi wykonane w grudniu 2018 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy potrzebna jest zgoda rodziców na badanie w zakresie psychologii transportu osoby małoletniej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna udostępnienia danych osobowych ZUS przez urząd pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy jedyny wspólnik spółki z o.o. może zatrudnić się na umowę o pracę w tej spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy organ odwołujący ma kompetencje do skierowania pracownika na urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy w przypadku dofinansowania do wypoczynku obowiązuje wymóg wykorzystania 14 dni urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy można wydać nakaz zapłaty na małżonka, który nie jest właścicielem mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy procedura zwolnień grupowych obejmuje przypadki rozwiązania umowy o pracę zainicjowanego przez pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Czy wymiar etatu ma wpływ na wyliczenie stażu pracy do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy numer paszportu cudzoziemca może być wpisany w kwestionariuszu osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 lipca 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jaki wymiar ekwiwalentu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwo w placówce feryjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Handzlik Marta | Aktualne

Którego dnia w roku szkolnym 2018/2019 rozpoczęły się letnie ferie szkolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jakich sytuacjach zarządca drogi wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 lipca 2019 r., Gall Marek | Aktualne