Czy starosta może wydać zezwolenie osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na przetwarzanie zużytych opon poprzez wykorzystanie we własnym ogródku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać zezwolenie osobie fizycznej (nieprowadzącej działalności gospodarczej) na przetwarzanie odpadów o kodzie 16 01 03 (zużyte opony) poprzez wykorzystanie we własny ogródku?

Czy osoba fizyczna dokująca w/w procesu powinna wpisać się do BDO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX