Krywan Tomasz, Zwrot na rachunek VAT

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 października 2020 r.
Autorzy:

Zwrot na rachunek VAT

Zwrot na rachunek VAT

Zwrot na rachunek VAT

Procedura wskazuje, jak otrzymać zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT.

Zwrot na rachunek VAT podatnik podatnik otrzymanie zwrotu na rachunek VAT w terminie 25 dni od przesłania nowego JPK_VAT w polu P_53 nowego JPK_VAT podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wykazanie kwoty nadwyżki lub jej części w polu P_54 nowego JPK_VAT podanie „1” w polu P_55 nowego JPK_VAT

Krok: w polu P_53 nowego JPK_VAT podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym

Od 1.07.2018 r. banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prowadzą dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą rachunki VAT. Aby zachęcić do korzystania z tych rachunków, ustawodawca wprowadził możliwość otrzymywania przez podatników zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w terminie 25 dni (a więc w terminie znacznie krótszym niż standardowy termin wynoszący 60 dni) bez konieczności spełniania warunków określonych przepisami art. 86 ust. 6 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Dodatkowo termin ten nie może zostać przez naczelnika urzędu skarbowego przedłużony (zob. pismo Ministerstwa Finansów z 21.02.2018 r., PT8.054.12.2018.TXZ.83E; pismo to stanowi odpowiedź na interpelację poselską nr 18899).

Należy wskazać, że możliwość otrzymywania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT nie jest uzależniona od opłacania faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (odnośnie do mechanizmu podzielonej płatności – zob. procedura Podzielona płatność w VAT).

W konsekwencji nawet podatnicy, którzy z wykorzystaniem tego mechanizmu nie opłacili żadnej faktury, mogą wnioskować o zwrot na rachunek VAT w terminie 25 dni. Potwierdza to Ministerstwo Finansów, na którego stronach internetowych można przeczytać, że „aby wystąpić o zwrot na rachunek VAT, podatnik nie musi dokonywać płatności w MPP”.

Krok: wykazanie kwoty nadwyżki lub jej części w polu P_54 nowego JPK_VAT

W celu wykazania kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy kwota ta wykazywana jest w polu P_54 nowego JPK_VAT. Może to być część lub całość kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wykazanej w polu P_53 nowego JPK_VAT.