Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną

Zwoływanie zgromadzeń wspólników przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną

Procedura wskazuje zasady zwoływania przez radę nadzorczą lub komisję rewizyjną zgromadzeń wspólników.

Krok: zaistnienie warunków do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Kryterium, które pozwala na wyróżnienie zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest czas i obowiązkowy przedmiot obrad (art. 231 § 1 i 2 k.s.h.).

Chodzi więc o zgromadzenie wspólników, które odbywa się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego i ma za przedmiot sprawy wskazane w art. 231 § 2 k.s.h. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości rok obrotowy to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

Zgromadzenia, które nie spełniają tych kryteriów uznać należy za nadzwyczajne. Nie ma tu znaczenia ani sposób zwołania, ani tryb obradowania, ani nadzwyczajne okoliczności. (zob. szerzej: A. Kidyba, Komentarz do art. 231–232 k.s.h., LEX/el. 2020).

Krok: czy zachodzą przesłanki do zwołania zwyczajnego zgromadzenia wspólników?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?