Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 16 maja 2020 r.
Autor:

Zwolnienie ze składek dla płatników korzystających z ulgi na start

Zwolnienie ze składek dla płatników korzystających z ulgi na start

Zwolnienie ze składek dla płatników korzystających z ulgi na start

Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w związku ze stanem epidemii spowodowanej COVID-19, osoby prowadzące działalność gospodarczą i korzystające z „Ulgi na start” mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek ZUS.

Krok: Korzystanie z uprawnienia „ulgi na start”

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która podjęła ją po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy kalendarzowych od dnia ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy może skorzystać z „Ulgi na start”. Uprawnienie to polega na zwolnieniu z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez 6 miesięcy kalendarzowych od dnia podjęcia działalności gospodarczej.  W okresie, w którym korzysta się z „Ulgi na start” podlega się ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Krok: Przedsiębiorca opłaca składki wyłącznie za siebie

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, korzystająca z „Ulgi na start”, która opłaca składki wyłącznie za siebie na ubezpieczenie zdrowotne, może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Zwolnienie może dotyczyć składek należnych za okres od

1.04.2020 r. do 31.05.2020 r.