Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma jedno ze zwolnień od podatku obejmujących import towarów umieszczonych w przesyłce.

Krok: towary są przesyłane na terytorium UE spoza jej terytorium

Import towarów umieszczonych w przesyłce jest, co do zasady, opodatkowany VAT. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące import takich towarów. Zwolnienia te określają przepisy art. 51 i 52 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Zwolnienia te są jednymi z najczęściej w praktyce stosowanych zwolnień,

a jednocześnie jednymi z najczęściej nadużywanych. Nadawcy paczek spoza Unii Europejskiej bardzo często w celu wyłączenia obowiązku zapłaty przez odbiorców VAT (oraz cła) z tytułu importu deklarują, że warunki tych zwolnień są spełnione.

Krok: czy wartość towarów umieszczonych w przesyłce przekracza równowartości 22 euro?

Pierwsze ze zwolnień obejmujące przesyłki określa art. 51 u.p.t.u. Zwolnienie to obejmuje import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro (dla 2019 r. jest to 94 zł).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację