Krywan Tomasz, Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r. do: 30 czerwca 2021 r.
Autorzy:

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce

Procedura pozwala ustalić, czy zastosowanie ma jedno ze zwolnień od podatku obejmujących import towarów umieszczonych w przesyłce.

Zwolnienie z VAT importu towarów umieszczonych w przesyłce odbiorca przesyłki odbiorca przesyłki import towarów umieszczonych w przesyłce jest zwolniony od podatku czy ilość i rodzaj towarów wskazują na ich przeznaczenie handlowe? czy przesyłka jest przeznaczona dla osoby fizycznej przebywającej na terytorium kraju? czy towary zostały wysłane przez osobę fizyczną? import towarów umieszczonych w przesyłce nie jest zwolniony od podatku czy ilość towarów w przesyłce przekracza limit? czy w przesyłce znajdują się napoje alkoholowe, tytoń, wyroby tytoniowe, perfumy, wody toaletowe, kawa, ekstrakty lub esencje kawy, herbata albo ekstrakty i esencje herbaty? czy przesyłka ma charakter okazjonalny? towary są przesyłane na terytorium UE spoza jej terytorium czy odbiorca jest obowiązany do uiszczenia opłat na rzecz nadawcy w związku z otrzymaniem przesyłki? czy wartość towarów umieszczonych w przesyłce przekracza równowartości 22 euro? czy w przesyłce znajdują się napoje alkoholowe, tytoń, wyroby tytoniowe, perfumy lub wody toaletowe? czy przesyłane towary są importowane w drodze zamówienia wysyłkowego? czy wartość przesyłki przekracza 45 euro? nie tak tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie nie tak nie tak tak nie nie tak nie tak

Krok: towary są przesyłane na terytorium UE spoza jej terytorium

Import towarów umieszczonych w przesyłce jest, co do zasady, opodatkowany VAT. Istnieją jednak zwolnienia od podatku obejmujące import takich towarów. Zwolnienia te określają przepisy art. 51 i 52 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u.

Zwolnienia te są jednymi z najczęściej w praktyce stosowanych zwolnień,

a jednocześnie jednymi z najczęściej nadużywanych. Nadawcy paczek spoza Unii Europejskiej bardzo często w celu wyłączenia obowiązku zapłaty przez odbiorców VAT (oraz cła) z tytułu importu deklarują, że warunki tych zwolnień są spełnione.

Krok: czy wartość towarów umieszczonych w przesyłce przekracza równowartości 22 euro?

Pierwsze ze zwolnień obejmujące przesyłki określa art. 51 u.p.t.u. Zwolnienie to obejmuje import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 22 euro (dla 2021 r. jest to 100 zł).