Sokołowska Anna, Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 22 lutego 2016 r.
Autorzy:

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia pracodawca pracodawca odwołanie udzielonego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy świadczenie pracy do końca okresu wypowiedzenia kontynuowanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy do czasu rozwiązania umowy powrót pracownika do pracy ponowne udzielenie zwolnienia ponowne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca okresu wypowiedzenia wypowiedzenie umowy o pracę ustalenie wysokości wynagrodzenia należnego za czas zwolnienia zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia określenie długości zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zwolnienie udzielone na część okresu wypowiedzenia zwolnienie udzielone na cały okres wypowiedzenia nie tak nie tak

Krok: wypowiedzenie umowy o pracę

Uprawnienie do zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy przysługuje pracodawcy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownika. Bez dokonanego wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca nie może zastosować wskazanej instytucji. W przypadku podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, pracodawca nie ma prawa jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy.

Krok: zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

Pracodawca ma możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju. Będzie to więc możliwe zarówno w okresie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony, jak i umowy o pracę na czas określony oraz umowy o pracę na okres próbny.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy bez znaczenia jest fakt, która ze stron wypowiedziała umowę o pracę (pracodawca czy pracownik).

Niemniej jednak pamiętać należy, że zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy następuje na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy. Dla jego skuteczności nie jest zatem wymagana zgoda pracownika.

Pracodawca nie musi ponadto podawać pracownikowi powodów, z uwagi na które zdecydował się zwolnić go z obowiązku świadczenia pracy.

Choć przepisy kodeksu pracy nie regulują formy w jakiej ma dość do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy najlepiej aby zwolnienie to wynikało z pisma wypowiadającego pracownikowi umowę o pracę, a w przypadku gdy następuje już w trakcie trwania okresu wypowiedzenia - zawarte było w osobnym piśmie. Forma pisemna służyć bowiem będzie do celów dowodowych, w razie ewentualnego sporu pracownika z pracodawcą.