Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r. - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r.

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r.

Procedura pozwala na ustalenie czy podatnik jest w 2022 r. zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2022 r. podatnik podatnik (!) czy kwota obrotu  realizowanego na  rzecz osób  prywatnych  przekroczyła w 2021  r. kwotę 20.000 zł? podatnik jest w 2022 r. zwolniony z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotu czy przewidywany przez podatnika obrót ze sprzedaży na rzecz osób prywatnych przekracza - w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w 2022 r. - kwotę 20.000 zł? czy podatnik utracił w 2021 r. prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów? podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób prywatnych w 2021 r. czy podatnik był w 2021 r. obowiązany do ewidencjonowania lub przestał spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania? podatnik nie jest w 2022 r. zwolniony z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotu czy podatnik utracił przed 1.01.2022 r. prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów? podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych) podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób prywatnych 2020 r. lub wcześniej podatnik rozpoczął lub rozpocznie sprzedaż na rzecz osób prywatnych w 2022 r. (!) czy kwota obrotu  realizowanego na rzecz osób  prywatnych przekroczyła  w 2021 r. - w proporcji do  okresu wykonywania tych  czynności w 2021 r. - kwoty  20.000 zł? nie tak nie tak tak nie nie tak tak nie nie tak

Krok: podatnik dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych)

Sprzedaż (dostawy towarów oraz świadczenie usług) na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega co do zasady ewidencjonowaniu za pomocą kas rejestrujących - zob. art. 111 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) – dalej u.p.t.u. Istnieją jednak zwolnienia z tego obowiązku, które w latach 2022 i 2023 określa rozporządzenie Ministra Finansów z 8.01.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2442) – dalej r.z.e. Do zwolnień tych należą m.in. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotu. Warunki stosowania tych zwolnień zależą od tego, kiedy (w jakim roku) podatnik rozpoczął sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Krok: czy podatnik utracił przed 1.01.2022 r. prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotów?

Ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania ze względu na wysokość obrotu nie mogą korzystać podatnicy, którzy w przeszłości utracili prawo do korzystania z tego zwolnienia.