Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 31 marca 2020 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS

Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS

Zwolnienie od podatku świadczeń z ZFŚS

Głównym beneficjentem świadczeń z ZFŚS są pracownicy - ten fundusz jest po prostu dla nich (świadczy o tym chociażby używana przez ustawodawcę terminologia - wystarczy wspomnieć, że ZFŚS prowadzi pracodawca). Świadczenia te podlegają opodatkowaniu - u pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy. Niekiedy jednak korzystają ze zwolnienia podatkowego.

Krok: uzyskanie przychodu

Podatek dochodowy opłaca się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania. Warunkiem koniecznym opodatkowania jest zatem uzyskanie przychodu.

Przychodem jest przysporzenie majątkowe, czyli - nawiązując do terminologii rachunkowej - wzrost aktywów podatnika (np. otrzymane wynagrodzenie lub otrzymane świadczenia rzeczowe) lub spadek pasywów (np. zwolnienie z długu).

Krok: rodzaj przychodu

Ustawodawca przewidział 4 rodzaje przychodów podatkowych. Każdy z rodzajów może wywoływać odmienne skutki podatkowo-prawne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?