Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków

Zwolnienie od podatku świadczeń otrzymywanych przez pracowników w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie określone jedno z określonych przepisami art. 21 ust. 1 pkt 67a i 67b u.p.d.o.f. zwolnień od podatku obejmujących świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli oraz opieką sprawowaną nad nimi przez dziennego opiekuna.

Krok: pracownik otrzymuje od pracodawcy (w tym ze środków ZFSŚ) świadczenie z tytułu uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola albo z tytułu opieki sprawowanej nad dzieckiem przez dziennego opiekuna

Świadczenia otrzymywane przez pracowników w związku z uczęszczaniem dzieci do żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli oraz opieką sprawowaną nad nimi przez dziennego opiekuna. Świadczenia te mogą być jednak zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz na podstawie dodanego 1.01.2016 r. art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f.

Krok: czy świadczenie jest finansowane ze środków ZFSŚ?

Otrzymywane przez pracowników na dzieci świadczenia finansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67a u.p.d.o.f. Świadczenia otrzymywane przez pracowników od pracodawców finansowane z innych środków mogą natomiast korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67b u.p.d.o.f.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację