Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku pomocy humanitarnej otrzymanej przez uchodźców z Ukrainy

Procedury
Status:  Nieaktualna
Wersja od: 12 marca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku pomocy humanitarnej otrzymanej przez uchodźców z Ukrainy

Zwolnienie od podatku pomocy humanitarnej otrzymanej przez uchodźców z Ukrainy

Zwolnienie od podatku pomocy humanitarnej otrzymanej przez uchodźców z Ukrainy

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące pomoc humanitarną otrzymywaną przez uchodźców z Ukrainy.

Zwolnienie od podatku pomocy humanitarnej otrzymanej przez uchodźców z Ukrainy podatnik podatnik pomoc humanitarna jest zwolniona od podatku dochodowego pomoc humanitarna nie jest zwolniona od podatku dochodowego uchodźca z Ukrainy otrzymał pomoc humanitarną czy uchodźca przybył w okresie z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Polski w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.? czy pomoc została otrzymana w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.? czy uchodźca jest obywatelem Ukrainy? tak nie tak nie tak nie

Krok: uchodźca z Ukrainy otrzymał pomoc humanitarną

Dodany z dniem 13.03.2022 r. art. 52zh ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., przewiduje zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące pomoc humanitarną otrzymaną przez uchodźców z Ukrainy

Krok: czy uchodźca przybył w okresie z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na terytorium Polski w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r.?

Zwolnienie wynikające z art. 52h u.p.d.o.f., ma zastosowanie tylko, jeżeli otrzymująca pomoc humanitarną osoba fizyczna przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 24.02.2022 r. do 31.12.2022 r. na skutek toczących się na terytorium Ukrainy działań wojennych (przy czym w mojej ocenie nie musi to być przybycie z terytorium Ukrainy bezpośrednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; omawiany warunek jest według mnie spełniony również, jeżeli przybycie terytorium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiło przez inne państwo lub państwa).