Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące odszkodowania za szkody w środkach trwałych.

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych podatnik podatnik odszkodowanie lub jego część jest zwolnione od podatku dochodowego czy szkoda powstała po 31.12.2018 r.? odszkodowanie nie jest zwolnione od podatku dochodowego podatnik otrzymał odszkodowanie za szkodę w środku trwałym czy odszkodowanie dotyczy samochodu osobowego? czy odszkodowanie zostało wydatkowane w roku podatkowym otrzymania lub w roku następnym na remont środka trwałego, którego dotyczy? czy odszkodowanie zostało wydatkowane w roku podatkowym otrzymania lub w roku następnym na zakup lub wytworzenie środka trwałego zaliczanego do tego samego rodzaju KŚT co środek trwały, z którym związana była szkoda? czy odszkodowanie odpowiada wartości niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych od dnia powstania szkody do dnia otrzymania odszkodowania na remont środka trwałego, którego dotyczy szkoda, albo zakup lub wytworzenie środka trwałego zaliczanego do tego samego rodzaju KŚT co środek trwały, z którym związana była szkoda? tak nie nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik otrzymał odszkodowanie za szkodę w środku trwałym

Z początkiem 2019 r. do obu ustaw o podatku dochodowym zostało dodane zwolnienie obejmujące odszkodowania za szkody w środku trwałym. Zwolnienie to określają przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Zakres tego zwolnienia jest jednak ograniczony.

Krok: czy szkoda powstała po 31.12.2018 r.?

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018 r. (zob. art. 39 pkt 1 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Dz.U. poz. 2244). Nie mają one zatem zastosowania do odszkodowań za szkody powstałe przed 1.01.2019 r.