Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Zwolnienie od podatku odszkodowań za szkody w środkach trwałych

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące odszkodowania za szkody w środkach trwałych.

Krok: podatnik otrzymał odszkodowanie za szkodę w środku trwałym

Z początkiem 2019 r. do obu ustaw o podatku dochodowym zostało dodane zwolnienie obejmujące odszkodowania za szkody w środku trwałym. Zwolnienie to określają przepisy art. 21 ust. 1 pkt 29b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f., oraz art. 17 ust. 1 pkt 54a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p. Zakres tego zwolnienia jest jednak ograniczony.

Krok: czy szkoda powstała po 31.12.2018 r.?

Omawiane zwolnienie ma zastosowanie do odszkodowań za szkody powstałe po 31.12.2018 r. (zob. art. 39 pkt 1 ustawy z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, Dz.U. poz. 2244). Nie mają one zatem zastosowania do odszkodowań za szkody powstałe przed 1.01.2019 r.