Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu - OpenLEX

Krywan Tomasz, Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu

Procedury
Status: Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Autorzy:

Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu

Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu

Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu

Procedura pozwala ustalić, czy ma zastosowanie zwolnienie od podatku dochodowego obejmujące dochody z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu.

Zwolnienie od podatku dochodów podatników uzyskiwanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu podatnik podatnik dochody podatnika są w całości zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. lub art. 21 ust. 1 pkt 63b u.p.d.o.f. dochody podatnika są częściowo zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. lub art. 21 ust. 1 pkt 63b u.p.d.o.f. dochody podatnika nie są zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. lub art. 21 ust. 1 pkt 63b u.p.d.o.f. czy ma zastosowanie jedno z wyłączeń stosowania zwolnienia? podatnik osiąga dochody z działalności gospodarczej czy są to dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji? czy decyzja o wsparciu została uchylona? czy podatnik uzyskuje dochody z działalności gospodarczej prowadzonej poza terenem określonym w decyzji o wsparciu? nie tak tak nie tak nie tak nie

Krok: podatnik osiąga dochody z działalności gospodarczej

W dniu 30.06.2018 r. weszła w życie ustawa z 10.05.2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752) – dalej u.w.n.i. Ustawa ta wprowadziła nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terytorium Polski. O wsparcie przewidziane tą ustawą mogą się ubiegać przedsiębiorcy z terenu całego kraju, niezależnie od miejsca prowadzonej działalności gospodarczej.

Istotą tego wsparcia jest zwolnienie od podatku dochodowego osiąganych przez podatników dochodów. Zwolnienie to przewidują przepisy art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p., oraz art. 21 ust. 1 pkt 63b ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) – dalej u.p.d.o.f.

Krok: czy są to dochody z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu i uzyskane na terenie określonym w tej decyzji?

Zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a u.p.d.o.p. oraz art. 21 ust. 1 pkt 63b u.p.d.o.f., obejmuje dochody podatników z działalności gospodarczej osiągnięte z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji, i uzyskane na terenie określonym w decyzji o wsparciu.