Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej - OpenLEX

Musiał Krzysztof J., Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej

Procedury
Status: Nieaktualna
Wersja od: 1 stycznia 2013 r. do: 31 grudnia 2021 r.
Autorzy:

Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej

Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej

Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej

Karta podatkowa jest najbardziej korzystną formą opodatkowania, ale pod warunkiem, że firma przynosi odpowiednie dochody; wszystko sprowadza się do wysokości podatku. Z uwagi na fakt, iż przy karcie podatkowej wysokość podatku jest niezależna od przychodów i kosztów, ustawodawca przewidział możliwość rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Zrzeczenie się prawa do karty podatkowej podatnik podatnik akceptacja karty podatkowej zrzeczenie się karty podatkowej złożenie wniosku o zastosowanie karty podatkowej decyzja organu podatkowego decyzja podatnika tak nie

Krok: złożenie wniosku o zastosowanie karty podatkowej

Złożenie wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej jest jednym z warunków koniecznych umożliwiających zastosowanie tej formy.

Krok: decyzja organu podatkowego

Po otrzymaniu wniosku podatnika organ podatkowy wydaje decyzję ustalającą wysokość karty podatkowej.