Bartosiewicz Adam, Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach

Procedury
Status:  Aktualna
Wersja od: 1 stycznia 2018 r.
Autorzy:

Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach

Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach

Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach

Procedura ma na celu przedstawienie reguł dotyczących opodatkowania wygranych w konkursach i grach, w tym zwolnień podatkowych obowiązujących w tym zakresie.

Zryczałtowany podatek dochodowy od wygranych w konkursach i grach podatnik podatnik wpłata podatku odebranie informacji o podatku płatnik płatnik kwota (wartość) wygranej bez podatku pobranie podatku wydanie nagrody rodzaj wygranej wpłata podatku oczekiwanie na wpłatę informacja o wpłacie podatku wypłacenie nagrody wygrana (!) rodzaj  konkursu? <=2000 zł >2000 zł pieniądze inne wpłać podatek niekwalifikowany kwalifikowany

Krok: wygrana

Uzyskanie wygranej (czy to pieniężnej, czy to rzeczowej) jest zdarzeniem wywołującym obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Może łączyć się z tym - dla organizatora konkursu bądź gry - obowiązek pobrania zryczałtowanego 10% podatku od kwoty, bądź wartości wygranej.

Krok: (!) rodzaj konkursu?

Nagrody w pewnych konkursach (w zależności od ich kwoty) podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego. Dotyczy to konkursów i gier organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Z punktu widzenia płatnika istnieje więc konieczność ustalenia, czy jego konkurs mieści się w powyższych ramach.

Uwaga! Ryzyko: Zdaniem organów podatkowych, aby można było zastosować zwolnienie, o którym mowa, konkurs powinien być nie tylko ogłoszony za pomocą środków masowego przekazu, ale również przez nie organizowany.